Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lmoitustaulu

Viralliset kuulutukset

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen pöytäkirjat laitetaan 1.6.2017 lukien yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille virallisten kuulutusten ilmoitustaululle seuraavana kokouksen jälkeisenä arkipäivänä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijoiden tekemät päätösluettelot ovat nähtävillä hallintosihteerillä virka-aikana klo 8.00-16.00 osoitteessa Korvanranta 50, Rovaniemi (3. krs). Mikäli viranhaltijan päätöksestä on muutoksenhaku kuntalain mukaan, se julkaistaan virallisissa kuulutuksissa.

Tälle sivulle on myös pikaosoite: redu.fi/kuulutukset

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän viralliset kuulutukset
Päätös A58/22 Logistiikka-alan lehtori
Kuulutettu: 10.8.2022
 
 Hankintapäätös A55-2022 Metsänparannuskaivukone
Kuulutettu: 9.8.2022
 
 A6-2022 Lakimuutoksen L164-2022 ja L1215-2020 muutokset ja lisäykset REDUn sääntöihin ja menettelyohjeisiin
Kuulutettu: 2.8.2022