Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Yhteistoiminta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on kahdeksan (3 + 5) jäsentä, kaksi työnantajan nimeämää hallintosäännön mukaista työnantajan edustajaa, yksi esimiestason edustaja sekä viisi pääsopijajärjestön nimeämää edustajaa. Juko ry:llä suurimman henkilöstöryhmän edustajana on kaksi edustajaa, muilla pääsopijajärjestöillä kullakin yksi edustaja. Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja työsuojeluvaltuutetulla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteistyötoimikunnan kokouksissa. Työsuojeluvaltuutettu ei ole yhteistyötoimikunnan jäsen, jos ei tule valituksi jäseneksi henkilöstön edustajana. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantajan edustaja ja muut kokousvirkailijat yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan vuosittain.
 

Työsuojelu

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän työsuojelutoimikunnassa on kahdeksan (3 + 5) jäsentä, kaksi työnantajan nimeämää hallintosäännön mukaista työnantajan edustajaa, yksi esimiestason edustaja sekä viisi työntekijäpuolen edustajaa. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden ovat valinneet keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantajan edustaja ja muut kokousvirkailijat työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan vuosittain.