Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallituksen kokoukset 2019

HUOM! Kokousasiakirjoa pidetään nähtävillä julkisilla verkkosivuilla kolme vuotta. Tätä vanhemmat poistetaan.

Kokousaikataulu

Yhtymähallituksen kokousaikataulu syksy 2019

to 28.8.2019 klo 13.00

to 3.10.2019 klo 12.00

to 31.10.2019 klo 12.00

to 28.11.2019 klo 12.00

to 12.12.2019 ma 16.12.2019 klo 12.00

 

Yhtymähallituksen kokousaikataulu kevät 2019

to 31.1.2019 klo 10.00       

to 21.2.2019 klo 12.00  

to 21.3.2019 klo 10.00       

to 2.5.2019 klo 10.00 Sodankylä

to 6.6.2019 klo 10.00  ke 5.6.2019 klo 12.00  Hirvas

 

Yhtymähallitus voi aloittaa tietyt kokouspäivät klo 10.00 ns. hallituspiirillä, jolloin varsinainen kokous alkaa klo 12.  Kokousten alkamisajankohdat tarkastetaan myöhemmin.

 

Pöytäkirja saatetaan tiedoksi julkaisemalla se kokousta seuraavana arkipäivänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Päätöksistä lähetetään ennakkotiedote tiedotusvälineille ja tiedote julkaistaan REDUn virallisen ilmoitustaulun virallissa kuulutuksissa. Pöytäkirja julkaistaan sivulta löytyvissä kokouskohtaisissa linkeissä.

Kunnan jäsenen ja KL 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kokousasiakirjat (julkiset)