Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallituksen kokoukset 2020 

Kokousaikataulu

Yhtymähallituksen kokousaikataulu syksy 2020

ke 26.8.2020                                             klo 09.00 aamukoulu, kokous klo 10.00
ke 23.9.2020                                             klo 09.00 aamukoulu, kokous klo 10.00
ke 28.10.2020                                           klo 09.00 aamukoulu, kokous klo 10.00
ke 25.11.2020                                           klo 09.00
ke 16.12.2020                                           klo 09.00
pe 18.12.2020                                           yhtymäkokouksen jälkeen

Kokouspäivänä hallitus voi pitää ns. aamukoulun, jolloin varsinainen kokous alkaa aamukoulun jälkeen.


Yhtymähallituksen kokousaikataulu kevät 2020

to 16.1.2020 klo 12.00 (varaus)
to 6.2.2020 klo 12.00
to 27.2.2020 klo 12.00 (strategiapäivien 26.-27.2. yhteydessä)
to 26.3.2020 klo 12.00 
to 23.4.2020 klo 12.00 ti 28.4.2020
to 28.5.2020 klo 12.00 ke 27.5.2020
ma 8.6.2020 klo 12.00 ke 10.6.2020

Yhtymähallitus voi aloittaa tietyt kokouspäivät klo 10.00 ns. hallituspiirillä, jolloin varsinainen kokous alkaa klo 12. Kokousten alkamisajankohdat tarkastetaan myöhemmin.


Pöytäkirja saatetaan tiedoksi julkaisemalla se kokousta seuraavana arkipäivänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Päätöksistä lähetetään ennakkotiedote tiedotusvälineille ja tiedote julkaistaan REDUn virallisen ilmoitustaulun virallissa kuulutuksissa. Pöytäkirja julkaistaan sivulta löytyvissä kokouskohtaisissa linkeissä.

Kunnan jäsenen ja KL 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Huom! Yli kolme vuotta vanhat kokousasiakirjat on poistettu / poistetaan jakelusta verkkosivulta. Niistä voit tehdä tietopyynnön. Lisätietoa osoitteessa: https://www.redu.fi//tietopyynto.
Kokousasiakirjat (julkiset)