Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallituksen kokoukset 2022

Kokousaikataulu

Kokouspäivänä hallitus voi pitää ns. aamukoulun, jolloin varsinainen kokous alkaa aamukoulun jälkeen.

Yhtymähallituksen kokousaikataulu syksy 2022

to 8.9.2022 klo 9.00
to 13.10.2022 klo 9.00
to 17.11.2022 klo 9.00
pe 16.12.2022 klo 9.00

 

Yhtymähallituksen kokousaikataulu kevät 2022

to 3.2.2022 klo 9.00
to 3.3.2022 klo 9.00
to 31.3.2022 klo 9.00, siirretty ti 29.3.
ma-ti 25.-26.4.2022 (seminaari 25.4. ja kokous 26.4.)
ke 25.5.2022 klo 9.00
to 16.6.2022 klo 9.00

Mikäli yhtymähallitus ei pidä aamukoulua, kokous alkaa klo 9.00. 

Pöytäkirja saatetaan tiedoksi julkaisemalla se kokousta seuraavana arkipäivänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätöksistä lähetetään ennakkotiedote tiedotusvälineille ja tiedote julkaistaan REDUn virallisen ilmoitustaulun virallissa kuulutuksissa. Pöytäkirja julkaistaan sivulta löytyvissä kokouskohtaisissa linkeissä.

Kunnan jäsenen ja KL 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Huom! Yli kolme vuotta vanhat kokousasiakirjat on poistettu / poistetaan jakelusta verkkosivulta. Niistä voit tehdä tietopyynnön. Lisätietoa osoitteessa: https://www.redu.fi//tietopyynto.