Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvitys


Hankkeessa tehtävän kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentämisselvityksen avulla pyritään tuottamaan tietoa niistä kohteista, joissa energiaa olisi säästettävissä ja kaivostoimintaa toteutettavissa pienemmin päästöin. Selvityksestä saatavan tiedon avulla voidaan minimoida kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutuksia.

Tavoitteet

Esiselvityshankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kartoittaa yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä aiheeseen liittyvät hankkeet.

Toisena tavoitteena on kaivosteollisuuden kestävän energiantuotannon ja energian käytön ekologisuuden lisäämisen selvitystyö.

Kolmantena tavoitteena on lisätä tietoisuutta kaivosteollisuuden ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta ja niiden mukaisesta toiminnasta.

Esiselvityksen neljäntenä tavoitteena on laatia raportti hankkeesta.

 

Tulokset

Tulos 1: Yhteistyö- ja hankeverkosto

Tulos 2: Selvitys, jossa esitellään esiselvityksessä ilmenneet kohteet ja prosessit, joissa vähähiilisyyttä voidaan kehittää

Tulos 3: Kaivosteollisuuden hyväksyttävyyden vahvistuminen ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen

Tulos 4: Raportti: Arktisen alueen kaivostoiminnan hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollisuudet ja keinot

 


 VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

   EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Lisätietoja:

Petteri Bäck, projektipäällikkö
Kaarrostie 15
99600 Sodankylä
040 138 6230
petteri.back(at)lao.fi