Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali -hanke

Hankeaika 14.12.2018 - 31.12.2019 

 
Kohderyhmä

Oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa globalisaation ja kestävän kehityksen verkkokurssi ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Verkkokurssi tuotetaan kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti. Practikum toteuttaa ruotsinkielisen kieliversion ja Helsinki Business College englanninkielisen kieliversion. Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen lähtökohdat, ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) ja tavoitteet. Opiskelija edistää omalla toiminnallaan kestävää kehitystä, osaa pohtia ilmiöitä eettisesti ja toimia vastuullisesti, noudattaa ammattietiikkaa.Toisena tavoitteena on toteuttaa viestintäkampanja kaikille ammattioppilaitoksille, kun Kestävän kehityksen verkkokurssi on valmiina käyttöönotettavaksi.

Toimenpiteet

Tuotettavat verkkokurssin osa-alueet ovat seuraavat:

1) Kestävä kehitys ja toiminnan vastuullisuus 
2) Kestävä kehitys ja toiminnan laatu 
3) Kestävä kehitys ja toiminnan kestävä talous 
4) Kestävä kehitys ja ympäristön kantokyky 
5) Vastuullinen johtaminen 
6) Toiminnan turvallisuus

Viestintäsuunnitelman mukaisesti ammatillisille oppilaitoksille jaetaan tietoa sähköisesti ja sosiaalisessa mediassa.  

Toteuttajat

Helsinki Business College, BCH, koordinaattori Etelä-Savon Koulutus Oy/ Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia/ Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin koulutuskeskus REDU, Svenska framtidskolan i Helsingforsregionen Ab (Yrkeinstitutet Practikum), Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU Turun ammattiopistosäätiö, TAO

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

   

 

181404_oph_rahoittaa_200.png

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pirjo Hietala, puh 040 801 4939, pirjo.hietala@redu.fi