Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

PedaLean-hanke

Hanke on päättynyt 31.12.2017

PedaLean -hankeen tuloksia - UUTTA VIRTAA OPPIMISEEN - Malleja reformin käyttöönottoon

Linkit: kirjallinen tuotos ja video

PedaLean-hankkeen tavoitteena on tehdä koulutuksen järjestäjälle ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisen toimintasuunnitelma/malli. Mallin kehittämisessä keskeisenä näkökulmana on asiakas- ja työelämälähtöisyys. Erityisesti mallissa korostuu ammatillisen koulutuksen reformin ja lainsäädännön tuomat muutokset. Mallissa on pyritty löytämään erilaisia pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja, jotka tukevat koulutuksen järjestäjän toimintakulttuurin muutosta.

PedaLean-nettisivu (poro).pngNimensä mukaisesti hankkeen taustalla vaikuttaa Lean-ajattelu. Toimintasuunnitelmaa/mallia kehitetään asiakkaan silmin, oli asiakkaana sitten opiskelija tai työelämä. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa aidosti hänen tarpeitaan kuunnellen. Asiakkaan tarpeeseen vastataan mahdollisimman nopeasti, korkealla laadulla ja matalin kustannuksin.

Lean-ajattelun hengen mukaisesti PedaLean-hankkeessa luodaan kokonaisvaltainen kuva toiminnasta. Asiakkaan arvovirta soljuu asiakkaan tarpeen herätessä erilaisina puroina osaamistarjontaan, hakeutumiseen, henkilökohtaistamiseen, osaamisen hankkimiseen ja arviointiin. Virta ei ole kaikille asiakkaille samanlainen, vaan se voi virtailla eri reittejä ja välillä jopa vastavirtaan. Arvovirrassa asiakkaan tarpeeseen on vastaamassa monenlaisia toimijoita eri rooleissa, joten hankkeessa luodun kokonaiskuvan avulla on pyritty selkeyttämään roolituksen tärkeyttä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Asiakkaan arvovirta ei ole vailla vaaroja. Virrassa on matkan varrella karikoita ja kivikoita. PedaLean-hankkeessa nämä karikot ja kivikot tunnistettiin Lean-ajattelun hukkia varoen. Virtaan sataa välillä sadepisaroita, läpileikkaavia teemoja, jotka ovat läsnä eri painoarvoin jokaisessa vaiheessa. Laatu, työelämälähtöisyys, henkilöstön osaaminen, viestintä, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, opiskeluhyvinvointi, kansainvälistäminen, opiskelijapalvelut, opiskelijahallinto, tietojärjestelmät sekä koneet ja laitteet - nämä kaikki pisarat ovat tärkeä osa virtaa.

Aikaisemmissa kehittämishankkeissa on todettu, että Lean on matka. Niin on myös PedaLean. Pedagoginen ja didaktinen kehittämistyö jatkuu, mutta välillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, missä vaiheessa nyt mennään.

Lisätietoa

Satu Leinonen ja Anu Tauriainen
email: etunimi.sukunimi@redu.fi

PedaLean-nettisivu_logot alapalkki (png).PNG

Sivulle on suora osoite redu.fi/pedalean

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Lappia Saamelaisalueen koulutuskeskus Opetushallitus