Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

ReStartUp -hanke

 

Tavoite 

Yritysten on usein vaikea löytää sopivaa jatkajaa toiminnalleen. Yrityksillä ei myöskään ole välttämättä kovin hyvää käsitystä omistajanvaihdosprosessin kokonaisuudesta ja tietoa millaista asiantuntija-apua olisi parhaiten saatavissa. Omistajanvaihdos on monella tasolla vaativa ja aikaa vievä prosessi, jonka käynnistyminen vaatii monenlaista kypsyttelyä ja pohdintaa. Hankkeessa kiinnitetään huomioita omistajanvaihdokseen kokonaisvaltaisena prosessina.

ReStartUp -hankkeen tehtävänä on saada yritystoiminnasta luopumista pohtivat yrittäjät ja potentiaaliset uudet jatkajat kohtaamaan toisensa. Hankkeessa tavoitteena on käynnistää innovaatioympäristö, joka tuottaa eri alojen yrityksille omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista ja liiketoiminnan kasvua sekä uutta TKI-yhteistyötä ja yrittäjyyttä. Innovaatioympäristö jalostuu hankkeen myötä pysyväksi toimintamalliksi, joka edesauttaa yritysten, Lapin elinkeinoyhtiöiden ja oppilaitosten sekä yrityspalveluiden tuottajien yhteistyötä yritysten omistajanvaihdosten yhteydessä. Innovaatioympäristön kautta yrityksille tarjotaan tilaisuuksia kohdata potentiaalisia jatkajia ja löytää kehittämisideoita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopisto. Osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin koulutuskeskus REDU.

 

Tulokset

Toteutus jakaantuu viiteen työpakettiin:

1) Innovaatioympäristön rakentaminen,

2) Workshopit ja Matchmaking -tilaisuudet

3) Omistajanvaihdoksen palveluprosessin pilotointi

4) Innovaatioympäristön muotoilu ja

5) Viestintä, tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen.

Näiden lopputuloksena rakentuu hankkeen kokemuksiin perustuva omistajanvaihdoksiin keskittyvä toimintamalli sekä muodostuu siihen liittyvä innovaatioympäristö Lapin kunnallisten elinkeinoyhtiöiden, yrityspalveluyritysten, Lapin Ely -keskuksen ja oppilaitosten välille. Hanke tuottaa kokonaisvaltaisen ja monialaisen toimintamallin yritysten omistajanvaihdostilanteisiin.

Pitkän aikavälin vaikutuksena yritysten omistajanvaihdosprosessi sujuvoituu ja saadaan uusia yrittäjiä turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuus. Lyhyellä aikavälillä ReStartUp-hanke lisää yrityksen myyntiä harkitsevien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kohtaamisia ja omistajanvaihdokseen liittyvää osaamista.  

 

Rahoittajat

Euroopan Unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma. Lapin liitto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020: .254 352 euroa. Kokonaisrahoitus 363360 euroa.

 

restartup logot.png

Lisätietoja:

Taina Järvi
puh. 020 798 4730
taina.jarvi(at)redu.fi