Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Uusi latu-ura Jokkerin Hiihtomestalle

Sodankylässä toimiva Jokkerin Hiihtomesta on laajentanut toimintaansa tasaista tahtia. Kasvun myötä on lisääntynyt tarve kartoittaa henkilöstön osaamistarpeita ja miettiä henkilöstöjohtamisen haasteita. Molempiin löytyi vastaus Stratos-osaamiskartoituksesta.

Jouko ja Ollimatti HietalaJokkerin Hiihtomesta on vuonna 1993 perustettu yritys, joka pyörittää Kommattivaaran hiihtokeskusta Sodankylässä. Rinteiden, hiihtohissien ja latu-urien kunnossapidon lisäksi yrittäjä Jouko Hietalan luotsaama perheyritys tarjoaa monia muitakin palveluja, kuten kiinteistönhuoltoa ja koneurakointia.

Uusimpana aluevaltauksena on majoitustoiminta, jota varten ollaan rakentamassa Bed & Breakfast-tyyppistä majoitustilaa noin 70 matkailijalle. Yhdeksän henkilöä työllistävän ja liikevaihdoltaan 1,0 miljoonan euron rajaa lähestyvän yrityksen toiminnassa ovat mukana Hietalan pojat.

”Toimintojen kirjo alkoi kasvaa jo sellaiseksi, että majoitusliiketoiminta oli viisainta irrottaa omaksi yhtiökseen”, Hietala kertoo.


Kissa pöydälle Stratoksen avulla

Vaikka vetovastuuta on annettu jo seuraavalle polvelle, venyvät yrittäjän omat työpäivät pitkiksi etenkin talven sesonkikuukausina. Samalla se tarkoittaa, ettei kaikkiin yrityksen kasvuun ja kehittymiseen sekä henkilöstön osaamiseen liittyviin haasteisiin ehdi paneutua riittävästi.

”Monialayrityksen etuna on monta tukijalkaa, mutta samalla se tietää myös fokusointi-pulmia. Jos tänä vuonna panostan enemmän yhteen asiaan, miten käy jonkin toisen”, Hietala muistuttaa.

Rohtoa lähdettiin hakemaan Lapin koulutuskeskus REDU:n Stratos-osaamiskartoituksesta yhdessä yrityskehittäjä Kari Rekilän kanssa. Hietalan mukaan kartoituksen pohjalta laadittu yrityskohtainen raportti antoi selkeän reseptin ja latu-uran eteenpäin.

”Nostimme etenkin henkilöstöasioissa reilusti kissan pöydälle, kävimme läpi kaikki kipupisteet, kirjasimme muutostarpeet ja tartuimme tuumasta toimeen. Porukka hitsautui paremmin yhteen ja työilmapiiri koheni entisestään”, Hietala kiittelee.


Asiakkaalle parasta palvelua

Avointen keskustelujen, uusien ideoiden ja parantuneen työmotivaation myötä jokaisen ”jokkerilaisen” kädenjälki on entistä laadukkaampaa. Ohjenuorana on, että hommat hoidetaan aina niin hyvin kuin osataan – ja vielä pikkuisen paremmin kuin kotioloissa.

”Asiakaspalaute on ollut aina positiivista, mutta nyt alkavat kehut välillä jopa punastuttaa. Totuus kuitenkin on, että pienessä yrityksessä hyvin tehty työ on paras tulevaisuuden turva. Siksi henkilöstön osaamiseen ja motivaatioon kannattaa panostaa. Juuri tähän Stratos on oivallinen työkalu”, Hietala tiivistää.