Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi:  Poimintahakkuiden soveltuvuus Lapin olosuhteisiin

REDUn metsäalan ja Luonnonvarakeskuksen yhdessä toteuttama Korjuukustannukset Lapin poimintahakkuukohteissa -hanke käynnistyi toukokuussa.


Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen suosio on lisääntynyt ja paine avohakkuiden vähentämiseen on kasvanut. Jotta voisimme verrata poimintahakkuiden kilpailukykyä tasaikäisen metsikön hakkuutapoihin verrattuna, tulee puunkorjuun kustannukset tuntea. 

Lapin koulutuskeskus REDUn metsäalan ja Luonnonvarakeskuksen yhdessä toteuttama Korjuukustannukset Lapin poimintahakkuukohteissa -hanke käynnistyi toukokuussa. Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten jatkuvapeitteisessä metsäkasvatuksessa käytettävä poimintahakkuu soveltuu Lapin olosuhteisiin, jossa korjuuolosuhteet ovat muuta maata vaativammat arktisten olosuhteiden, pitkien etäisyyksien, keskimääräistä pienemmän hakkuukertymän ja metsän muiden käyttötapojen takia.

Tutkimusleimikot perustetaan Rovaniemelle Metsähallituksen hallinnoimiin metsiin, jotka toimivat myös REDUn opetusmetsinä. Leimikkokohteiksi valitaan mäntyvaltaisia metsiköitä kivennäismailta, joissa on luonnostaan puuston eri-ikäisrakenteisuutta ja joihin voidaan soveltaa sekä poimintahakkuuta että tasaikäisen metsikön hakkuutapoja. 
Koeleimikoiden puunkorjuu toteutetaan REDUn konekalustolla ja metsäkoneenkuljettajalla, jotka ovat samat koko tutkimuksen ajan. Luke vastaa tutkimusaineiston analysoinneista, inventoinneista ja tutkimustulosten laskennasta. Koehakkuita tehdään kolmella eri hakkuutavalla, joita ovat poimintahakkuu, laatuharvennus ja avohakkuu. Hakkuita verrataan toisiinsa mallintamalla koehakkuiden perusteella hakkuiden ajanmenekki, tuottavuus ja korjuukustannukset tienvarsivarastolla sekä mittaamalla puunkorjuun korjuujälki. Hakkuut toteutetaan sekä kesä että talvikaudella.

Hankkeen ensimmäinen leimikkokohteiden kartoitusreissu tehtiin Hirvaan ja Kursunkijärven metsiin yhdessä Metsähallituksen, REDUn ja Luken voimin. Hankkeen tavoitteisiin sopivia eri-ikäisrakenteisia leimikkokohteita löytyi hyvin ja seuraavana toimenpiteenä hankkeessa on hakkuukoealojen perustaminen maastoon. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 228 458 €, josta on EAKR- ja valtion rahoitusta 182 767 €. Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätietoja: Projektipäällikkö Raija Palokangas, puh. 040-186 1960, raija.palokangas@redu.fi

Ihmisiä metsässä

 

 
Kirjoittanut: Raija Palokangas

Julkaistu: 24.6.2021 8:44
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>