Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi: Kohti uusiutuvan energian oppimisympäristöä

Esiselvityshanke luo lähtökohdat uusiutuvan energian hybridituotantolaitokselle.

IMG_2969_2.jpg

Uusiutuva energia on merkittävä ja kasvava tulevaisuuden ala, joka jo nykyisellään työllistää globaalisti 11 miljoonaa ihmistä (Lähde: REN21, 2019). Ympäristötavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ollen ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta maailmassa. Tämän tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan useamman energiateknologia-alan kehitystä ja toimijoita jo lähitulevaisuudessa, kun uudenlaisia ja innovatiivisia laitoksia ja laitteistoja pitää rakentaa, huoltaa ja uusia.

REDU on käynnistänyt esiselvityksen, jossa tavoitteena on luoda lähtökohdat uusiutuvan energian hybridituotantolaitokselle, joka toimisi samalla uudenlaisena oppimisympäristönä. Tuotantolaitos toimisi käyttäjien ja asentajien toisen asteen koulutuspaikkana.

Suunniteltu hybridituotantolaitos toteuttaisi aivan uudenlaisen kokonaisuuden yhdistäen lukuisia eri uusiutuvia energiamuotoja. Näitä ovat esimerkiksi:
- Metsäenergia
- Biokaasu
- Tuulivoima
- Aurinko
- Vety
- Akusto
- Älykäs kiinteistöautomaatio
- Prosessiautomaatio
- Metanointi
- Lämpöpumput

Laitoksen yhteyteen tulisi myös monialaista oppimista tukeva muu monitoimioppimisympäristö, johon voisi sisältyä mm. seuraavia kokonaisuuksia:
- Elementtitehdas, joka toimisi uudenlaisena oppimisympäristönä rakennustekniikan osaamisalalla
- Logistiikan hallitila, logistiikan koulutukset (autoala)
- Maanrakennusosaamisalan oppimisympäristö
- Metsäkoneopetus, bioenergia

Tuotantolaitos mahdollistaisi laajan TKI-toiminnan (TKI=tutkimus, kehitys- ja innovaatio) eri sidosryhmien kanssa. REDU voisi paikallisesti tehdä yhteistyötä Lapin AMK:n kanssa, sekä kansallisesti eri oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi yritysyhteistyö mahdollistaisi yritysten tarpeiden huomioimisen oppimisympäristössä sekä uusituvan energian pilottilaitteistojen yhteiskehittämisen.

Työni hankkeen parissa alkoi 1.3.2021 ja olen todella innoissani kehittämässä osaltani Lappia uusituvan energian ja niin uuden osaamisen kuin kehittämisen keskukseksi koulutusympäristössä. Pyrin päivittämään blogia, jossa sekä kertomaan mitä uusia ideoita ja suunnitelmia työ tuo tullessaan.    

 
Kirjoittanut: Sakari Vestinen, projektipäällikkö, CO2REDUction esiselvityshanke

Julkaistu: 26.3.2021 8:03
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>