Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi: Osaamista luonnontuotteiden tuottamiseen Kolarissa

Kolarissa saatiin hyviä kokemuksia Osaajia alueelle -hankkeen kautta järjestetyssä luonnontuotealan koulutuksesta kesän ja syksyn aikana.

variksenmarja.jpg

Lapin puhtaan luonnon arvostus on suurta ja myös luonnontuoteala on kovassa nosteessa, mutta toisaalta alaa vaivaa osaajapula. Kolarissa on hyviä mahdollisuuksia luonnontuotealan toteuttamiseen ja edellytyksiä yrittäjyyteen. Alueella on kuitenkin kaivattu mahdollisuuksia kehittää alan ammatillista osaamista, sillä osaaminen on usein ollut kotona opittua. Koronaviruksen puhkeaminen toi alueelle lisää haasteita viedessään ulkopuolelta tulevaa työvoimaa pois käytettävistä, joten Osaajia alueelle -hanke alkoi pohtia, miten tilanteeseen voitaisiin reagoida koulutuksen keinoin. Tähän liittyvät koulutuksen suunnittelu aloitettiin keväällä ja koulutus saatiin käynnistymään jo kesäkuussa. Koulutus muotoutui lopulta Luonnontuotteiden tuottaminen -osatutkinto koulutukseksi, jonka kautta opitaan tunnistamaan, poimimaan ja keräämään luonnon raaka-aineita sekä käsittelemään ja pakkaamaan luonnontuotteita jatkokäsittelyä ja jatkojalostusta varten.

Kouluttaja Eveliina Nivan mukaan oli hyvä, että alueen tarpeeseen reagoitiin nopeasti ja koulutuksen haku saatiin siten nopealla aikataululla auki. Koronakevät laittoi monen ihmisen suunnitelmat sekaisin, jonka vuoksi useilla heräsi mielenkiinto tutkia erilaisia tarjolla olevia mahdollisuuksia. Hakijoita koulutukseen saatiin hyvin, jopa yli odotusten. Suurin osa hakijoista oli paikkakuntalaisia, mutta muutamia myös lähikunnista ja kauempaakin.

Kolarilainen Helena Koberg-Hietanen huomasi koulutuksen mainoksen Facebookista ja päätti hakea koulutukseen heti. Hän oli ollut kiinnostunut alasta jo useita vuosia ja innostui siitä, että harrastamisen lisäksi nyt tarjottiin mahdollisuus päästä kehittämään alan ammatillista osaamista omalla paikkakunnalla. Helenan mielestä koulutus oli kokonaisuudessaan hyvä, sen sisältö laaja ja toteutustavat monipuoliset. Etätehtäviä oli paljon, mutta niitä täydensivät lähipäivät, yritysyhteistyö sekä käytännön harjoittelut esim. luonnossa raaka-aineita tunnistaen ja poimien. Eveliina Nivan mukaan opiskelijat olivat kaiken kaikkiaan innokkaita ja motivoituneita läpi koulutuksen. Opiskelijat olivat kokeneet saaneensa tietopankkiinsa juuri niitä asioita, joita olivat kaivanneetkin.

Syyskuun lopussa koulutus tuli näyttöjen kautta päätökseen. Jatkokouluttautumisesta kiinnostuneet ovat saaneet mahdollisuuden jatkaa opintoja jatkojalostamisen tutkinnon osan kautta etäopiskelun muodossa. Tämän lisäksi koulutus järjestetään uudelleen ensi vuoden keväällä laajempana kokonaisuutena, joka pitää sisällään sekä luonnontuotteiden tuottamisen että jatkojalostamisen osat. Kyselyä koulutukseen liittyen on tullut jo ennakkoonkin, joten odotukset ovat hyvät. Kokonaisuudessaan hanke on ollut tyytyväinen koulutukseen ja etenkin sen jatkuvuuteen hankkeen jälkeenkin.

Eveliina Nivan mukaan opiskelijat pystyvät hyödyntämään hankittua osaamista monipuolisesti. Osa koulutuksen opiskelijoista on ajatellut, että tekisi opinnot käytyään alan töitä esim. kesällä nykyisen työn ohella, osa hyödyntää osaamistaan olemassa olevaan liiketoimintaansa ja osa on ilmaissut kiinnostuksestaan jatkaa opintoja hankkiakseen lisää osaamista ja siten lisätä mahdollisuuksia alalla esimerkiksi jatkojalostuksen ja myynnin kautta. Joka tapauksessa koulutus on tuonut ja tuo tulevaisuudessa alueelle lisää osaamista ja sitä kautta uusia osaajia.

Osaajia alueelle -hanke toimii Kolarissa ja Ranualla kehittäen Kolarin ja Ranuan työmarkkinoita ammatillisen koulutuksen reformin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja kehittäen paikallisista ja yksilöllisistä tarpeista lähtien räätälöityjä koulutusväyliä.

 
Kirjoittanut: Osaajia alueelle -hanke

Julkaistu: 5.11.2020 11:33
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>