Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi: Sosiaalinen pääoma osana vastuullisuutta

Sosiaalinen pääoma on tärkeä osa eri yhteisöjen ja yksilöiden toimintaa ja vastuullisuutta. Syksyn arvoteko valinta kääntää katseet vastuullisuuteen.

Maria Lehtinen ja Henna Poikajärvi

Maria Lehtinen esittelee Henna Poikajärvelle ravintola- ja catering-alan opiskelijoiden päivän ohjelmaa.

 

Elokuu ja syyskuukin on startannut ja tuonut mukanaan uudet yhteisöt, kun osa uusista opiskelijoista on aloittanut opintonsa ja aiemmin jo aloittaneet jatkavat opintojaan tai siirtyvät muihin yhteisöihin työllistymisen tai jatko-opintojen kautta. Uudet työntekijät ovat aloittaneet töitään uusissa työyhteisöissä ja osa siirtyy uuteen elämänvaiheeseen osaksi uusia yhteisöjä esimerkiksi eläköitymisen myötä.  Toivottavasti jokainen löytää yhteisönsä, oli se sitten työhön, opintoihin tai muuhun elämäntilanteeseen tai perhe-elämään sidoksissa oleva. Näissä yhteisöissä tarvitaan sosiaalista pääomaa osana vastuullisuutta. Sosiaalinen pääoma on yhteisöllinen voimavara, joka perustuu luottamukselle, yhteisesti jaetuille arvoille ja vastavuoroisuudelle. Sosiaalinen pääoma tukee yksilöiden hyvinvointia ja työ-, oppimis -tai muuta elämänhallinnan kykyä ja sen puute taas altistaa henkiselle pahoinvoinnille, stressille, mielenterveysongelmille ja työ-, oppimis -tai elämänhallinnan kyvyn heikkenemiselle. Vahva luottamus ja yhteisöllisyys vahvistavat yksilöiden sitoutumista organisaatioon ja yhteiseen tehtävään. Sosiaalinen pääoma tukee tiedon ja osaamisen jakamista sekä yhteisön vastuullisuutta ja innovatiivisuutta.


Yksilön ja yhteisön voimavarat kehittyvät rinnakkain. Yhteisöllisessä toimintaympäristössä jaetaan ymmärrystä, sallitaan erilaisia mielipiteitä, annetaan epäselville, jopa vaikeille asioille yhteisiä merkityksiä. Yhteisöllisyys on erilaisuuden harmoniaa, avoimuutta ja luottamusta, mutta myös vaikeuksia. Yhteisöllisessä toiminnassa ei kuitenkaan asetuta toisten tielle, ei estetä, eikä häiritä toisia. Yhteisöllinen toiminta tuo mukanaan hyvinvointia, hyvää oloa esimerkiksi oman työnsä tai opintojen parissa, työn -ja oppimisen iloa sekä positiivista tunnetta. Yhteisöllisessä toimintaympäristössä saa kokemuksen, että jokaisen työ ja opiskelu on tärkeää, jokainen saa työstään ja opinnoistaan yksin ja toisen kanssa jotain, joka antaa voimia. Jokainen meistä on vastuussa omasta ja toistemme hyvinvoinnista yhteisössä.

Maailman muutostahti on jo nyt nopeaa ja tulevaisuudessa sen ennakoidaan nopeutuvan entisestään. Näissä nopeissa ja voimakkaissa muutoksissa tarvitaan johtamisen, työn tekemisen ja opiskelun uusiutumista ja uudistumista. Tarvitaan keinoja itsensä johtamiseen ja muiden johtamiseen, niin työssä kuin opinnoissa. Kykyä olla läsnä, kuunnella ja kuulla, huomioida, välittää, kannustaa ja tukea. Työhyvinvointi tehdään yhdessä ja hyvinvoiva työyhteisö tekee tulosta. Hyvinvoivassa työyhteisössä tutkitusti myös asiakas voi paremmin, oli hän lapsi, oppilas, opiskelija, ikäihminen tai kuka tahansa. Asiakas on aina etusijalla. Olen erityisen iloinen, että REDU ammatillisen koulutuksen järjestäjänä kiinnittää katseensa arvojen mukaiseen toimintaansa taas syksyn tullen ihan erityisenä arvotekona. Syksyn arvoteko valintana onkin vastuullisuus. Miten tämä arvo näyttäytyy REDUn toiminnassa? Miten REDU kantaa vastuuta Lapin ammatillisen osaamisen kehittymisestä? Miten REDU toimii luotettavasti ja vastuullisesti toisilleen, asiakkailleen ja kumppaneilleen? 

 

 
Kirjoittanut: Henna Poikajärvi, projektipäällikkö, Parasta johtamista -hanke, Lapin koulutuskeskus REDU

Julkaistu: 10.9.2020 9:09
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>