Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi: Tukea työelämässä oppimiseen

Osaamista työvoimapoolista -hankkeessa kehitetään uusia tapoja tukea opiskelijaa oppilaitoksen ja säätiön välisellä yhteistyöllä.


Ammatillinen koulutus tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Opiskelijan kohdalla tämä tarkoittaa, että mahdollisimman paljon oppimisesta tapahtuu työelämässä. Työelämässä oppiminen voi olla toisille mahdollisuus ja toisille haaste. Onneksi myös opiskelijoiden tukemiseen on panostettu, josta esimerkkinä oppilaitosten ja työpajatoimintaa tuottavien toimijoiden, kuten säätiöiden välinen yhteistyö. Työpajatoiminta tapahtuu työvaltaisissa ja yhteisöllisissä oppimisympäristöissä, joissa tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia ja tukea kohti koulutusta tai työtä. Kyseiset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden myös tuettuun työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen. 

Työpajatoiminnassa hyödynnettäviä valmennusmenetelmiä ovat mm. työvalmennus ja yksilövalmennus. Työvalmennuksesta vastaava työvalmentaja on oman ammattialansa osaaja, joka sekä ohjaa että tukee työtehtävien tekemisessä. Yksilövalmentaja on usein sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan asiantuntija, joka kokonaisvaltaisesti tarkastelee valmennettavan tilannetta ja tarjoaa monialaista tukea tarvittaessa yhteistyössä verkoston kanssa.

Opiskelija hyötyy tuetusta työelämässä oppimisesta silloin, kun hänellä on tuen tarpeita, kuten oppimisvaikeuksia tai opiskelu- ja työkykyyn liittyviä haasteita. Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelija Taru suoritti työelämässä oppimisen jakson Eduro-säätiöllä Osaamista työvoimapoolista -hankkeessa. Hän kertoo kokemuksestaan oheisessa videossa.

 
Entä, jos kaikki ei tuesta huolimatta mene suunnitellusti? Varsinkin opintojen keskeytymisuhan alla olevilla opiskelijoilla saattaa ilmetä monenlaisia palveluntarpeita. Yhteiskunta edellyttää, että etenkin nuorten palveluntarpeisiin vastataan laaja-alaisesti, minkä vuoksi mm. Eduro-säätiöllä on tarjolla lukuisia nuorille suunnattuja palveluita, kuten opiskeluvalmiuksien selvittelyä ja urasuunnittelua, nuoren kuntoutusta tai työ- ja toimintakyvyn arviointia. Nuoren kanssa vaihtoehtoisia palveluja pohdittaessa on oleellista selvittää kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeet sekä ottaa huomioon nuoren voimavarat. Toisinaan nuoren tilanne saattaa jopa edellyttää väliaikaisesti opintojen keskeyttämistä ja kuntoutumista. Tiivis yhteistyö nuoren kanssa ja verkostoyhteistyö, sekä hyvin suunniteltu nuoren palvelureitti tukevat osaltaan nuorta selviytymään haasteistaan ja voimaantumaan osaksi tulevaisuuden osaavaa työvoimaa. Esimerkiksi näihin teemoihin on tartuttu Osaamista työvoimapoolista -hankkeessa tehdyissä oppilaitoksen ja säätiöiden välisissä yhteistyöpiloteissa.

 

 
Kirjoittanut: Hanna Viitasaari, koulutusvalmentaja Osaamista työvoimapoolista -hanke

Julkaistu: 13.10.2020 7:11
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>