Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi: Työelämäyhteistyön potentiaaliset kasvumahdollisuudet (ja moninaiset kiemurat)

Työssäoppiminen, koulutussopimus, oppisopimus, gradu, lopputyö, harjoittelu äh…. Siis mitä, missä, milloin?


Välillä kaikille osapuolille voi olla haastavaa ymmärtää, mistä näissä asioissa on oikein kyse, ja miten niitä voidaan hyödyntää oman yrityksen toiminnassa. Tähän kun lisätään vielä ammatillisen koulutuksen uusi reformi ja sen vaikutukset, on pakka jo ihan sekaisin.

Erilaiset työelämäyhteistyöt antavat opiskelijoille loistavan mahdollisuuden aloittaa työelämään kiinnittymisen jo opiskeluaikana sekä vastavuoroisesti työelämälle mahdollisuuden kouluttaa osaavaa työvoimaa juuri omiin tarpeisiin sopivaksi.

Mistä sitten Lapin alueen osaavan työvoiman jatkuvasti kasvava kysyntä johtuu? Vuodesta toiseen Lapin alueellisissa kehitysnäkymissä osaavan työvoiman pula nimetään haasteeksi eri toimialoilla. Isoimmiksi haasteiksi koetaan toimialojen muuntuvat ja laajemmat osaamisvaateet.

Lapin alueen oppilaitokset, julkiset organisaatiot sekä yritykset onkin nyt haastettu vastaamaan työvoiman katoon puuttumalla Lapin veto- ja pitovoiman suurimmiksi nimettyihin nuorten ikäluokkien haasteisiin eli alueelta pois muuttoon opintojen perässä, tarvittavien työelämätaitojen puutteeseen sekä opintojen jälkeiseen työllistymiseen. Näihin haasteisiin vastataan rakentamalla uusi Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään.

Lapin alueella tehdään suuri määrä yhteistyötä havaittujen haasteiden ratkaisemisen eteen, miksei ratkaistaisi tätäkin haastetta yhdessä! Vuoteen 2023 mennessä koko Lapin alueelle on tarkoitus kehittää Lapin eri koulutusasteet läpäisevä yhteinen työpaikkaharjoittelumalli, jota pilotoidaan ja jalkautetaan eri koulutusorganisaatioissa koko Lapin alueella.

Lapin julkisten organisaatioiden ja yritysten laaja tietotaito valjastetaan osaksi kehitystyötä, jotta Lapin koulutusorganisaatiot pystyvät kouluttamaan työelämän nykytarpeisiin vastaavaa työvoimaa Lapin eri alueiden erityspiirteet huomioiden.

Tulevaisuudessa Lapin alueella toimii tasavertaisesti opiskelijoita, oppilaitoksia, julkisia organisaatioita sekä yrityksiä palveleva työharjoittelun malli, jolla taataan Lapin alueen tulevaisuuden osaamisvoima ja sen valjastaminen Lapin kehittämiseen. Tätä parhaillaan työstettävää Lapin uutta yhtenäistettyä mallia päästään näillä näkymin kokeilemaan ensimmäisen kerran jo ensi syksynä toteutettavissa piloteissa, joihin eri koulutusorganisaatioiden toimialat ovat lähteneet suurella innolla mukaan. Päivitetään Lapin työelämäyhteistyön kiemurat nykypäivään!

 

kuva logo.png

 
Kirjoittanut: Milla Ristonmaa, Työelämäkoordinaattori, Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään -hanke

Julkaistu: 1.4.2021 9:22
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>