Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lmoitustaulu

Viralliset kuulutukset

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen pöytäkirjat laitetaan 1.6.2017 lukien yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille virallisten kuulutusten ilmoitustaululle seuraavana kokouksen jälkeisenä arkipäivänä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijoiden tekemät päätösluettelot ovat nähtävillä hallintosihteerillä virka-aikana klo 8.00-16.00 osoitteessa Korvanranta 50, Rovaniemi (3. krs). Mikäli viranhaltijan päätöksestä on muutoksenhaku kuntalain mukaan, se julkaistaan virallisissa kuulutuksissa.

Tälle sivulle on myös pikaosoite: redu.fi/kuulutukset