Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallituksen kokoukset 2021

Kokousaikataulu

Kokouspäivänä hallitus voi pitää ns. aamukoulun, jolloin varsinainen kokous alkaa aamukoulun jälkeen.

Yhtymähallituksen kokousaikataulu syksy 2021

to 26.8.2021 klo 12.00  pe 27.8.2021
to 30.9.2021 klo 12.00
to 28.10.2021 klo 12.00
to 25.11.2021 klo 12.00 ke 24.11.2021
to 16.12.2021 klo 12.00 pe 17.12.2021

Mikäli yhtymähallitus ei pidä aamukoulua, kokous alkaa klo 9.00.

 

Yhtymähallituksen kokousaikataulu kevät 2021

to 4.2.2021 klo 9.00
ke 3.3.2021 klo 9.00
ke 31.3.2021 klo 9.00
ke 28.4.2021 klo 9.00
ke 26.5.2021 klo 9.00
ke 16.6.2021 klo 9.00

Pöytäkirja saatetaan tiedoksi julkaisemalla se kokousta seuraavana arkipäivänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Päätöksistä lähetetään ennakkotiedote tiedotusvälineille ja tiedote julkaistaan REDUn virallisen ilmoitustaulun virallissa kuulutuksissa. Pöytäkirja julkaistaan sivulta löytyvissä kokouskohtaisissa linkeissä.

Kunnan jäsenen ja KL 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Huom! Yli kolme vuotta vanhat kokousasiakirjat on poistettu / poistetaan jakelusta verkkosivulta. Niistä voit tehdä tietopyynnön. Lisätietoa osoitteessa: https://www.redu.fi//tietopyynto.