Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymäkokouksien julkiset kokousasiakirjat 2020 - 2022

<< Yhtymäkokous

<< 2023 ja uudemmat kokousasiakirjat

Nämä vanhat REDUn verkkosivut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Kokousasiakirjat (julkiset)