Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Ammattitaitoa työelämästä -hanke

Hankekuvaus

Ammattitaitoa työelämästä hankkeessa kehitetään opettajien työelämäjaksoja.
 

Tavoitteet

 1. Kartoittaa työelämäjaksojen erilaisia malleja ja toteuttamistapoja.
   
 2. Laatia malli työelämajakson toteutumisesta vaihe vaiheelta, suunnittelu- ja aloitusvaihe, toteutusvaihe ja jälkivaihe. Lisäksi huomioida hankkeessa työelämäjakson dokumentointiin, arviointiin ja vaikuttavuuteen liittyvät seikat.
   
 3. Järjestää työpajoja opetushenkilöstölle, jossa opetushenkilöstö pääsee kehittämään työelämäjaksoja ja ilmaisemaan näkemyksiä ja ajatuksia konkreettisiin toimintatapoihin.
   
 4. Toteuttaa johdon ja henkilöstön työpajoja, jossa täsmennetään työelämäjakson strategiset linjaukset ja tavoitteet ja sitoutetaan esimiehet työelämäosaamisen päivittämiseen.
   
 5. Tehdä näkyväksi työelämäjaksojen hyödyt ja edut.
   
 6. Selvittää mitkä ovat suurimmat esteet työelämäjaksolle osallistumiseen ja onko aloja, joilla on erityisen suuri tarve opetushenkilöstön työelämäosaamisen päivittämiseen.
   
 7. Ottaa mukaan työpajoihin työelämätoimijoita ja kartoittaa toimintayksiköittäin yrityksiä työelämäjaksojen toteuttamispaikoiksi.
   
 8. Tehdä benchmarking oppilaitokseen , jossa työelämäjaksojen toteuttamisesta on paljon kokemusta.
   
 9. Järjestää julkistamistilaisuus/seminaari, jossa esitellään hankkeessa laadittu työelämäjaksomalli.
   
 10. Laatia työelämäjaksomallista esite koulutuskuntayhtymän sisäiseen käyttöön ja työelämätoimijoille.  

         

Hankeen toimijat

Mari Murtola (Jokiväylän toimintayksikkö)
Janne Ekman (Jänkätien toimintayksikkö)
Asta Kaarniemi (Porokadun toimintayksikkö)
Mika Niemelä (Jänkätien toimintayksikkö)
Saila Peteri (Porokadun toimintayksikkö)
Kai Viitanen (Jokiväylän toimintayksikkö)
 

Yhteystiedot

Mari Murtola
Projektisuunnittelija, opettaja
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi
Puh. 040 147 6465 tai 020 798 4664

ely-keskus.png

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

 

Hankkeessa mukana ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen omistajakunnat

REDU_uusilogo_pysyt_200.jpg     

 

 

kemijarvi.gif
Kemijärvi

kittila.gif
Kittilä

kolari.gif
Kolari

ranua.gif
Ranua

rovaniemi.gif
Rovaniemi

sodankyla.gif
Sodankylä