Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Digijump -Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Koronakriisi laukaisi digiloikkatarpeen myös mikro- ja pk-yrityksissä. Digijump-hanke vastaa tähän tarpeeseen Lapissa. Digijump-hankkeessa luodaan edellytyksiä verkkoliiketoiminnalle ja muulle digitaaliselle tuote- ja palvelukehitykselle laajalti eri toimialoilla. Pilottikohteiksi valitaan 40 yritystä, joiden tarpeiden pohjalta tehdään suunnitelma yhteisesti tarjottavien jatkuvan kehittämisen palvelu- ja koulutuspaketeista. Tavoitteena on lisätä digitaalisten ratkaisujen, verkkokaupparatkaisujen ja verkkoliiketoiminnan asiantuntemusta sekä etätyöosaamista.

Hankkeen kesto on 1.6.2020-31.12.2020 ja sen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 120 000 euroa. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen päätoimenpiteeseen:

  1. Kartoitusosio. Kartoitusvaiheessa tunnistetaan yritykset, jotka ovat valmiita digitalisoimaan liiketoimintaansa ja selvitetään siihen liittyvät osaamistarpeet.
  2. Osaamisen nosto-osio. Kartoitusvaiheen jälkeen toteutetaan yritysten tarpeisiin räätälöidyt työpajakokonaisuudet digitaalisen valmiustason ja osaamisen nostamiseksi.
  3. Arviointi ja raportointi. Työpaketin tavoitteena on luoda malli, jolla mikro- ja pk-yritysten digiliiketoiminnan kehittämistä voidaan oppilaitosyhteistyöllä tukea.

 

Yhteystiedot

Tytti Kurtti
Projektisuunnittelija
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu
puh. 040 708 7180
tytti.kurtti(at)redu.fi


EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

REDU-logo-vaaka-plain-www.png lapinamk_rgb.jpg Lappia_rgb_lev.200pix.jpg