header image header image

Tulevaisuus diginä – parasta ikinä

Ohjaa opiskelijaa hankkimaan keskeinen tulevaisuuden osaamistaito

Digitaaliset oppimisympäristöt ja menetelmät tarjoavat opiskelijoille joustavia, ajasta ja paikasta riippumattomia mahdollisuuksia. Opiskelija tekee valintansa omien henkilökohtaisten osaamisen tavoitteitteidensa mukaisesti osana HOKS- ja uraohjausprosessia. Joustavat digitaaliset työkalut asiantuntijoiden ohjauksella tukevat opiskelijan osaamisen hankkimista ja valmistavat häntä tulevaisuuden työelämään.

Dokumentoi osaaminen – digitaaliset jäljet arvioinnin tukena

Oppiminen ja osaamisen hankkiminen tapahtuvat paitsi erilaisissa fyysisissä tiloissa, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Digitaalinen oppimisympäristö parhaimmillaan:
- toimii tiedonlähteenä ja kirjastona
- mahdollistaa ohjauksen, tuen ja yhteistyön
- toimii vuorovaikutuksen ja yhteisen tiedonluomisen alustana
- on oppimisen, tehtävien suorittamisen ja ongelmien ratkomisen väline
- toimii oppimateriaalikanavana ja ajattelun työkaluna
- mahdollistaa osallistamisen ja osallistumisen yhteisöllisillä työkaluilla
- antaa erilaisille opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia edetä opinnoissa
- tuo joustavuutta oppimistehtäviin ja opiskeluun esimerkiksi työn ohella

Käytössä oppilaitokset työtilat ja -välineet

Osaamisen hankkiminen ajanmukaisilla digitaalisilla työvälineillä tukee opiskelijoiden kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseniksi. Virtuaalimaailmassa opiskelijat voivat oppia simulaatioiden avulla ja mobiilioppimisen välinein. Digitaalinen oppimisympäristö on moninainen ja monikanavainen kokonaisuus, jossa ohjaamasi opiskelijat oppivat toimimaan aktiivisesti, itseohjautuvasti ja luovasti. Samalla opiskelijat kehittävät medialukutaitoaan ja oppivat toimimaan turvallisesti verkossa. 

REDUssa käytössäsi ovat oppilaitoksen omat digitaaliset työvälineet, ohjelmistot ja alustat sekä sosiaalisen median mahdollisuudet:
- Office 365 (oppilaitoksen virallinen tuki)
- AdobeConnect (oppilaitoksen virallinen tuki)
- Moodle (oppilaitoksen virallinen tuki)
- YouTube
- Facebook
- WhatsApp
- Blogger / WordPress
- SlideShare
- AnswerGarden
- Kahoot!
- Quizlet

Tunnista osaaminen ja ohjaa turvallisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Kehity ohjaajana ja verkostoidu.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif