header image header image

Nopeammin, pidemmälle, korkeammalle

Opiskelijan reitti jatko-opintoihin

Ohjaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja valintojen tekemisessä sekä auta ajankohtaisen tiedon lähteille. Korkeakoulutus-polulla opiskelija suuntaa katseensa tulevaisuuteen, kohti korkeakouluopintoja ja -tutkintoa. Opintopolut ovat moninaisia ja opiskelija voi vaikuttaa omaan reittiin yksilöllisillä valinnoilla. Polku on tarkoitettu niille, jota ovat kiinnostuneet korkeakouluopinnoista ja haluavat kokeilla millaista opiskelu korkeakoulussa on, vahvistaa valmiuksia hakeutua korkeakouluun, nopeuttaa ja helpottaa hakeutumista sekä lyhentää kokonaisopiskeluaikaa.

 

Ohjausta opintojen suunnitteluun

Rakenna yhdessä opiskelijan kanssa hänelle sopiva polku korkeakouluun. Ohjauksessa ja osana HOKSia pohditte yhdessä erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Opiskelija saa vahvistusta tavoitteeseensa ja oman ura- ja opintopolun löytämiseen. Ohjauksessa kannustat valintojen ja päätösten tekemiseen. Teette yhdessä suunnitelman osaamisen kehittämisestä ja korkeakouluvalmiuksien vahvistamisesta sekä valinnat korkeakouluopinnoista osana tutkinnon osia. Ohjaa opiskelijaa siirtymässä jatko-opintoihin.


Vahvista opiskelijan korkeakouluvalmiuksia

Opiskelijan on hyvä vahvistaa korkeakouluvalmiuksia nopeuttaakseen ja helpottaakseen siirtymää ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tulevaisuudessa korostuu kyky tunnistaa oma osaaminen ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja. On tärkeää tiedostaa mikä kenellekin sopii ja vahvistaa aktiivista asennetta oman tulevaisuuden tekemiseen. 

Osana korkeakoulutus-polkua opiskelija vahvistaa korkeakouluvalmiuksiaan. Tällaisia valmiuksia ovat esimerkiksi: motivaatio ja sitoutuminen korkeakouluopintoihin, ajankäytön hallinta, opintojen suunnittelu, tiimityöskentelytaidot, organisointi- ja koordinointikyky sekä teorian ja käytännön yhdistäminen. Opiskelija pääsee vahvistamaan valmiuksiaan myös tietotekniikan, matematiikan ja itsenäisen tiedonhaun parissa.

Mahdollisuus korkeakouluopintoihin

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja jo ammatillisen perustutkinnon aikana. Hän voi jopa lyhentää kokonaisopiskeluaikaa yhdistäessä ammatillisen perustutkinnon ja korkeakouluopinnot. Opiskelijalla on mahdollisuus valita Lapin yliopistosta avoimia yliopisto-opintoja ja Lapin ammattikorkeakoulusta avoimia ammattikorkeakouluopintoja yksittäisinä opintojaksoina, valmentavina ja kieliopintoina, perusopintokokonaisuuksina tai polku- ja väyläopintoina.

Suoritettua avoimia korkeakouluopintoja opiskelijalla on mahdollista hyödyntää niitä myös tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisessa ja lukea hyväksi  suoritetut opinnot osaksi ammatillista perustutkintoa ja korkeakoulututkintoa.  Ohjaa opiskelijaa jatko-opintoihin hakeutumisessa; oli reitti sitten avoimiin korkeakouluopintoihin ja erillishaun tai yhteishaun kautta tutkinto-opintoihin!


Tunnista osaaminen ja ohjaa korkeakouluopintoihin. Kehity ohjaajana ja verkostoidu.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif