header image header image

Onko opiskelijan haaveissa yrittäjyys? Yrittäjyyspolulla hän hankkii valmiuksia yritystoimintaan

Valmistuttuaan opiskelijalla on osaamista toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana

Suunnittelet opiskelijan yrittäjyysopintoja yhdessä opiskelijan ja yrittäjyyspolun ohjaajan kanssa. Tavoitteena on saada opiskelijalle paras mahdollinen yrittäjyyttä tukeva osaaminen. Opiskelija voi hankkia yrittäjyysosaamista esimerkiksi lähiopetuksessa, yritysvierailuilla, koulutussopimusjaksoilla, Kauppapaikkamyymälässä ja erilaisissa projekteissa.

Yrittäjyyspolulla painottuu yrittäjämäinen toiminta ja opintoihin sisältyy Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnonosa. Opiskelija voi vahvistaa osaamistaan myös muilla valinnoilla, jotka tukevat yritystoiminnassa tarvittavaa osaamista.

Asiantuntijapalvelut käytössä

Opiskelijalla on käytössään yrittäjyyspolun ohjaajien vahva yrittäjyysosaaminen. He luotsaavat häntä kohti kannattavaa ja taloudellista yritystoimintaa. Opiskelijan omasta yritysideasta rakennetaan liikeidea, joka laajennetaan
liiketoimintasuunnitelmaksi.

Opiskelijan suunnitelmassa huomioidaan:
- yrityksen tavoitteet ja yhtiömuoto
- asiakkaat ja niiden segmentointi
- tuotteistaminen
- toimintaympäristö
- myynti ja markkinointi
- yrityksen logistiikka, toimitilat ja laitteisto
- yrityksen rahoitus ja talous
- riskit ja niiden hallintakeinot

Yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen

Opiskelija tutustuu opintojensa aikana Lapin alueen yrittäjyyteen ja yrittäjiin. REDUn yrittäjyyden asiantuntijaopettajien lisäksi häntä ohjaavat yrittäjät ja muut yrittäjyysasiantuntijat, kuten rahoittajien edustajat. Verkostoitumalla opiskelija pääsee tutustumaan eri toimialojen hyviin käytänteisiin.

Tavoitteena on, että yrittäjyyspolun käytyä opiskelija osaa:
- arvioida omia vahvuuksiaan ja osaamistaan
- etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
- kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
- verkostoitua sidosryhmien kanssa
- laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Tunnista osaaminen ja ohjaa matkalla yrittäjäksi. Kehity ohjaajana ja verkostoidu.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif