header image header image

Ohjaa opiskelijaa pohtimaan ja tarkentamaan osaamistavoitteitaan – tekemään tulevaisuutta koskevia valintoja

 

Ryhmämuotoiseen uraohjaukseen voi sisällyttää tulevaisuusohjauksen

Ryhmässä tapahtuvan tulevaisuusohjauksen tavoitteet vahvistavat HOKS -prosessissa asetettuja tavoitteita ja kehittävät opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia yhdessä ryhmän kanssa pohtimalla. Tulevaisuusohjaus ja siinä käytettävät menetelmät on mahdollista yhdistää sisällöllisesti tutkinnon perusteiden pakollisiin osaamistavoitteisiin. Samalla ryhmässä tapahtuva uraohjaus ryhmäyttää opiskelijat toisiinsa ja vahvistaa osallisuuden kokemusta. Ohjattavan ryhmän räätälöidyt menetelmät sovitaan ohjaajien yhteistyönä kunkin ryhmän tarpeen mukaan (HOKS-prosessi ryhmä.pdf).

HOKSaa yksilöllisesti – auta opiskelijaa oman polun rakentamisessa

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalle. Siihen sisällytetään myös urasuunnitelma, jolla edistetään opiskelijan työllistymistä tai jatko-opintoihin sijoittumista. HOKS ja uraohjaus on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Lakisääteisen asiakirjan ja työvälineen lisäksi HOKS ja uraohjaus voidaan nähdä myös dynaamisena prosessina, joka tuottaa opiskelijalle ammatillisen kehittymisen näköaloja ja konkreettisia suunnitelmia niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla hän pystyy ylläpitämään ja laajentamaan osaamistaan (HOKS-prosessi.pdf).

Päivitä opiskelijan HOKSia koko koulutuksen ajan yhdessä opiskelijan kanssa. Huomioi opiskelijan tarpeet ja osaamisen hankkimisen tavoitteet myös vuorovaikutuksessa opiskelijan huoltajan, työpaikkaohjaajan ja muiden oppilaitoksen ohjaajien kanssa.

 

Ohjaa opiskelijaa kehittymään ammatillisesti ja välittämään tulevasta – ohjaa kohti tulevaa

Tulevaisuusajattelun ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Ohjaamasi opiskelijan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan hän voi vaikuttaa siihen omilla teoillaan ja valinnoillaan. Ajattelemalla tulevaisuutta opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia vaihtoehtoja ja kehittämään ymmärrystään valintoihin vaikuttavista tekijöistä.


Tulevaisuusajattelu on ihmiselle luontaista, mutta sitä voi myös oppia ja opettaa. Tulevaisuusohjauksessa opiskelija saa ajattelun ja toiminnan välineitä, joiden avulla hän pystyy jäsentämään tulevaisuutta koskevia odotuksia sekä varautumaan erilaisiin tapahtumaketjuihin. Samalla hän rakentaa kykyään nähdä itsensä myös tulevaisuudessa, osana yhteisöä ja ympäristöä (osata.fi).

 

Tulevaisuusohjauksessa pohditaan yhdessä ohjattavien kanssa erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja jokaisen omista lähtökohdista. Tärkeää on aktiivinen ote oman tulevaisuuden tekemisessä: tulevaisuutta ei nähdä ennalta määrättynä vaan siihen voi vaikuttaa omilla teoilla ja valinnoilla (https://tulevaisuusohjaus.fi/).

 

Kehity ohjaajana ja tue opiskelijaa rakentamaan yksilöllinen polku kohti tulevaa. Ohjaa yhdessä muiden ohjaajien kanssa.

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif