header image header image

Joustavat polut toiselta asteelta korkeakouluihin hyödyttävät opiskelijaa, ammatillista toista astetta sekä korkeakouluja


Toiminnallinen yhteistyö EPPA-hankkeessa

Yhteistyön vahvistaminen edellyttää eri kouluasteiden strategista tahtotilaa. EPPA-hankkeen taustalla on vuosien yhteistyö ja yhteistä tahtotilaa kuvaavat mm. kumppanuussopimukset. EPPA-hankkeen aikana etenkin erilaisiin siirtymiin liittyvä yhteistyö on näyttäytynyt suuressa roolissa opiskelijoita kouluasteelta toiselle ohjattaessa. Erilaisiin nivelvaiheisiin kytkeytyy tiukasti opinto- ja uraohjausyhteistyö, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavat, yksilöllisten polkujen rakentaminen eri oppimisympäristöissä ja korkeakouluopinnoissa tarvittavien valmiuksien vahvistaminen.

EPPA-hankkeessa luotu Toiminnallisen yhteistyön timantti tiivistää hankkeen aikaisen yhteistyön ja kehittämisen.

Korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyö on osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2010 toimeenpanoa. Yhteistyön kehittämisen suuntaviivoja on kuvattu ”Katse korkealle ja horisontti laajaksi” OKM:n vuonna 2019 julkaistussa raportissa. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyö ja sen kehittäminen ovat tärkeää niin opiskelijoiden kuin organisaatioiden kannalta. Yhteistyön keskiössä on asiakaslähtöisyys; opiskelijat ja oppijat sekä työelämä. Yhteistyötä tukevat vakiintuneet yhteistyörakenteet ja toimintatavat. Systemaattinen vuoropuhelu organisaation eri tasoilla, yhteistyön näkyväksi tekeminen ja kohtaamisen paikkojen luonti ovat tärkeitä näkökulmia toiminnallisessa yhteistyössä eli koulutusasteiden välisessä kumppanuudessa.

Tälle sivulle on koottu EPPA-hankkeen aikana syntyneitä toiminnallisen yhteistyön toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä artikkelien, mallien ja työkalujen muodossa.

Joustavat polut korkeakouluopintoihin

Joustavat polut toiselta asteelta korkeakouluihin hyödyttävät opiskelijaa, ammatillista toista astetta sekä korkeakouluja. Opiskelijan suunnatessa korkeakoulupolulle hän saa toisen asteen opintojen aikana osana henkilökohtaista urasuunnitteluaan tietoa ja ohjausta tarvittavista korkeakouluvalmiuksista ja korkeakoulujen tarjoamista opiskelumahdollisuuksista. Esimerkiksi toisen asteen opintojen aikana suoritettujen korkeakouluopintojen avulla opiskelija tutustuu opiskeluun korkeakoulussa, vahvistaa korkeakouluopiskeluvalmiuksiaan ja samalla joustavoittaa siirtymistään jatko-opintoihin.  Korkeakoulupolulla opiskelu ja siihen liittyvä ohjaus vaativat hyvin suunniteltua ja toteutettua opintojen eri vaiheisiin sijoittuvaa säännöllistä ohjausyhteistyötä kouluasteiden välillä.

EPPA-hankkeessa on viety ammatillisten väyläopintojen kehittämistä eteenpäin sekä luotu ohjausyhteistyön prosessit opiskelijan polulla ja määritelty vastuut toimijoittain sujuvia siirtymiä edistämään.

 

Toiminnallista yhteistyötä EPPA-hankkeessa kehittävät REDU, Lapin AMK ja Lapin yliopisto

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif