header image header image

Onko haaveissasi yrittäjyys? Yrittäjyyspolulla hankit valmiuksia yritystoimintaan

Valmistuttuasi sinulla on osaamista toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana

Suunnittelet yrittäjyysopintosi yhdessä omaohjaajasi ja yrittäjyyspolun ohjaajan kanssa. Tavoitteena on saada sinulle paras mahdollinen yrittäjyyttä tukeva osaaminen. Osaamista hankit esimerkiksi lähiopetuksessa, yritysvierailuilla, koulutussopimusjaksoilla, Kauppapaikkamymälässä ja erilaisissa projekteissa.

Yrittäjyyspolulla painottuu yrittäjämäinen toiminta ja opintoihisi sisältyy Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnonosa. Voit vahvistaa osaamistasi myös muilla valinnoilla, jotka tukevat yritystoiminnassa tarvittavaa
osaamista.

Asiantuntijapalvelut käytössäsi

Sinulla on käytössäsi yrittäjyyspolun ohjaajien vahva yrittäjyysosaaminen. He luotsaavat sinut kohti kannattavaa ja taloudellista yritystoimintaa. Omasta yritysideastasi rakennetaan liikeidea, joka laajennetaan
liiketoimintasuunnitelmaksi.

Suunnitelmassasi huomioidaan:
- yrityksen tavoitteet ja yhtiömuoto
- asiakkaat ja niiden segmentointi
- tuotteistaminen
- toimintaympäristö
- myynti ja markkinointi
- yrityksen logistiikka, toimitilat ja laitteisto
- yrityksen rahoitus ja talous
- riskit ja niiden hallintakeinot

Yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen

Tutustut opintojesi aikana Lapin alueen yrittäjyyteen ja yrittäjiin. REDU:n yrittäjyyden asiantuntijaopettajien lisäksi sinua ohjaavat yrittäjät ja muut yrittäjyysasiantuntijat, kuten rahoittajien edustajat. Verkostoitumalla pääset tutustumaan eri toimialojen hyviin käytänteisiin.

Tavoitteena on, että yrittäjyyspolun käytyäsi osaat:
- arvioida omia vahvuuksiasi ja omaa osaamistasi
- etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
- kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
- verkostoitua sidosryhmien kanssa
- laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Muodosta näkemys oman alasi yrittäjyydestä - verkostoidu yrittäjien kanssa jo opintojesi aikana!

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif