Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

LAO3D – kehittämis- ja investointihankkeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on määritellyt 3D-toiminnan Lapin koulutuskeskus REDUn sekä Lapin alueen yrityselämän välillä osaksi kuntayhtymän strategiaa.

LAO3D -hankkeessa kartoitetaan alojen viimeisimpiä tekniikoita ja hyviä käytänteitä. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka palvelee niin opetusta, yritysyhteistyötä kuin myös oppilaitosyhteistyötäkin.

LAO3D laitehankinnat -investointihankkeen aikana kartoitetaan alojen viimeisimpiä laiteympäristöjä. Hankkeessa rakennetaan Lapin koulutuskeskus REDUlle eri aloja ja yritysyhteistyötä palveleva 3D-oppimisympäristö uusine tekniikoineen ja toimijoineen yhteistyössä LAO3D -kehittämishankkeen kanssa.

 

LAO3D-hankkeiden toimintaperiaate

LAO3D – investointihankkeessa toteutettava 3D-oppimis/toimintaympäristö mahdollistaa viimeisimpien tekniikoiden hyödyntämisen toimintamallin kehittämisessä. Oppimis- ja toimintaympäristö antaa myös yrityksille mahdollisuuden tutustua erilaisiin tekniikoihin ja löytää sieltä omalle yritykselle sopiva 3D-laitekanta. 3D-oppimisympäristön kehittäminen ja siellä monialainen toimiminen on tärkeää, jotta tekniikoita pääsevät hyödyntämään mahdollisimman monen eri alan yritykset, niin sisällöntuottajat, luovat alat kuin palveluntuottajatkin. 


Opettajat ja opiskelijat ovat mukana hanketoimijoiden kanssa hankkeen käytännön toteutuksissa, jotta toiminta saadaan osaksi uusien opetussuunnitelmien käytännön toteutusta. Näin 3D-toiminta saadaan nopeasti ja luontevasti osaksi perusopetusta, sekä yritysyhteistyötä.

 

LAO3D-hankkeiden taustaa

LAO3D -hankkeessa hyödynnetään aiempien hankkeiden: ”Proto Design II”-, ”Luovuuskoulu osaksi perusopetusta”-, ”3DLAPLAND”- ja ”EDU3D”-hankkeiden aikana kehitettyä erikoisosaamista sekä alueemme yrityskentän tarpeiden tuntemusta.

 

LAO3D-hankkeiden tavoitteet

Vahvistamalla yritysten 3D-osaamista ja laajentamalla 3D:n hyödyntämistä eri aloilla saadaan kestävää ja kilpailukykyistä osaamista, vetovoimaisuutta Lapin alueelle ja pienennetään kynnystä päästä mukaan kansainvälisiin verkostoihin. Toimintamalli ja 3D-osaamisen vahvistuu niin opetushenkilökunnalla, opiskelijoilla kuin yrityksilläkin.

 

Hankkeiden perustiedot

01.08.2015 - 31.07.2018 (EAKR ja valtio)
Hankekoodit: A71150 & A71189
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Päätoteuttaja: Lapin koulutuskeskus REDU

 

Lisätietoja:

 Projektipäällikkö Tarmo Aittaniemi
puh. 020 798 4158
+358400 726 219
tarmo.aittaniemi@redu.fi