Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Liikkuva opiskelu -hanke


Hankkeen toteutusaika 15.9.2017-30.6.2020

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.
Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Liikkuva opiskelu -toimintaa tukevat esimerkiksi aktiivisuuteen kannustava opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Liikkuva koulu -toiminnan laajentaminen toisen asteen oppilaitoksiin alkoi 50 pilottihankkeella vuonna 2017. Liikkuva koulu ohjelmakokonaisuudessa on vuosina 2017–2019 mukana 235 toisen asteen oppilaitosta, joista 169 lukiota, 53 ammatillista oppilaitosta, 13 korkeakoulua ja näissä on yhteensä yli 240 000 opiskelijaa (oman ilmoituksen mukaan). Vuoden 2019 talousarvioesityksessä päätettiin 2,8 miljoonan euron rahoituksesta valtion budjettivaroista Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseksi toisen asteen opiskelijat kattavaksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Liikkumista ja opiskelukykyä tukevan toimintakulttuurin kehittäminen
Toimenpiteet kohdistuvat:

 • opetukseen
 • opiskelun olosuhteisiin
 • aktiivisen opiskeluyhteisön toimintaan

Liikkuva REDU aloitti syksyllä 2017 yhtenä 50.stä kokeiluhankkeesta ja toimii nyt kolmatta vuotta. Kohderyhmänä on REDUn kaikkien toimipisteiden (Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä ja Kemijärvi) opiskelijat ja henkilökunta.

Liikkuvan REDUn tavoitteet:

 1. Opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen
  - Korostaen erityisesti vähän liikkuvien nuorten tukemista.
 2. Liikuntainnostuksen aikaansaaminen
  -Edistäen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
 3. Moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen kuntayhtymässä
  - Opiskelijoiden ja henkilökunnan aktiivinen osallistaminen
 4. Työkykyisyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpitäminen
  - Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

-> Toiminnallisten opetusmenetelmien ja toimintakulttuurin juurruttaminen oppilaitoksiin

 

Kehitetään

 • Laaja-alaista yhteistyötä koulutuksen järjestäjän eri toimi- ja koulutusalojen välillä, kuten esimerkiksi:
  nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, opetus- ja tekninen toimi sekä opiskeluterveydenhuolto
 • Yhteistyötä muiden hankkeiden, järjestöjen, kuten liikuntaseurojen, seurakunnan, kaupungin sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa

Mitä teemme?

 • Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden luominen; Toteutamme opiskelijoille aktiivisia yhteisöllisiä tapahtumia ja ryhmäytymistehtäviä erilaisissa muodoissa, riippuen opiskelijoiden ja opettajien toiveista ja tavoitteista.
 • Liikuntatapahtumia; Järjestämme liikuntapäiviä ja liikuntatapahtumia toimipisteittäin ja mahdollisuuksien mukaan myös useamman toimipisteen kesken.
 • Matalan kynnyksen lajikokeilut/-esittelyt, liikuntapäivät
 • Liikunta- ja kuntosalivuoroja
 • Toiminnallisen oppimisympäristön luominen, aktiiviset oppitunnit ja tauot; Henkilökunnasta riippuen tuntien tauottaminen ja toiminnallistaminen. Vaihtoehtoisten istuimien ja seisomapöytien hyödyntäminen sekä liikkuvan opiskelun jakaman materiaalin hyödyntäminen opetuksessa. Liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen oppilaitoksissa.
 • Yksilöllisen hyvinvointivalmennuksen hyödyntäminen: 
  Hyvinvointivalmennus.pdf

Miksi tätä tehdään?

 • Aktiivisuus tukee ja vahvistaa oppimista, keskittymistä ja mielekkyyttä
 • Luo yhteisöllisyyttä, tekee opiskelusta ja elämästä mukavampaa
 • Tukee hyvinvointia ja jaksamista
 • Tulevaisuuden työkyky
 • Vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita

Hyvinvointivalmennus -toimintamalli

Liikuntaneuvojat toimivat ensisijaisesti opiskelijoiden kuntovalmentajana, liikuntakaverina ja ohjaajana. Hanke opastaa nuoria vahvistamaan liikuntataitoja ja lisäämään liikunta-aktiivisuutta sekä kannustaa ja ohjaa elintapojen muutoksessa yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon kanssa.

 

 

 

liikkuva_opiskelu_tunnus.png

Liikkuva opiskelu.jpg

Kuntosalivuorot REDUn opiskelijoille

Jokiväylän kuntosalivuoro
 • Tiistaisin klo. 17.00-18.00
Jokiväylän liikuntasalin vapaa käyttö sekä ohjattu toiminta
 • Tiistaisin klo. 17.00-18.00
  (toiveita ohjattuun toimintaan saa esittää Liikkuva opiskelulle)
Jokiväylän kuntosalilla vuorot asuntolassa asuville
 • Maanantaisin klo. 17.00-18.30
 • Keskiviikkoisin klo. 17.00-18.30

Yhteystiedot

Anu Jurmu
Liikuntaneuvoja
anu.jurmu(at)santasport.fi
p. 040 7547614

Aino Stewart
Liikuntaneuvoja
aino.stewart(at)santasport.fi
p. 040 4838108

 

instagram @reduliikkuvaopiskelu 

opm.png            redu.jpg           Aluehallintavirasto.jpg    liikkuva opiskelu tunnus.jpg

 

Olympic training center rovaniemi.png

 

Hanke on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta