Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

METKO - metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-Suomessa


Pohjois-Suomen metsäkoulutus työelämäläheisemmäksi ja uudet yhteistyön mallit oppilaitosten ja yritysten välille.  

Ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja sekä selkeytystä eri osapuolten tehtäviin, rooleihin ja vastuisiin kaikessa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Tarvitaan siis uusia toimintamalleja oppilaitosten ja yritysten yhteistyön toteuttamiseen, jotta koulutus saadaan vastaamaan työelämän tarpeita.

 

Hankkeen tavoitteena on

 • lisätä työpaikalla tapahtuvaa, oppimisen järjestämiseen liittyvää osaamista oppilaitoksissa ja yrityksissä
 • antaa oikeaa informaatiota yrityksille ammatillisen koulutuksen reformista
 • löytää uusia malleja yritysyhteistyön toteuttamiseen: tarkentaa yritysten ja oppilaitosten tehtäviä, rooleja ja vastuita esimerkiksi työharjoittelujen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutuksessa ja osaamisen arvioinnissa
 • kehittää opettajien käytännön osaamista työelämäosaamisen ja pedagogisen kehittämisen kautta
 • vahvistaa yhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja asiantuntijaorganisaation välillä metsäalalla
 • tuottaa koneellisen puunkorjuun koulutussisällöt metsätalousinsinööriopintoihin
 • mahdollistaa ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden ammattikorkeakouluopinnot entistä joustavammin
 • tuottaa opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin liittyvää koulutusta yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle
 • tutkia opettajavaihtojen ja yhteisopettajuuden edellytyksiä korvaamaan väheneviä opetusresursseja

 

Lapin koulutuskeskus REDU vastaa hankkeessa

 • opettajien työelämäjaksojen toteuttamisesta
 • oppilaitosten koordinaatiopalavereista
 • koneellisen puunkorjuun koulutuspaketin rakentamisesta osaksi metsätalousinsinööriopintoja sekä opetuksen pilotoinnista yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa
 • väyläopintojen tiedottamisesta toisen asteen opiskelijoille yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa

METKO-hanketta hallinnoi Lapin Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina mukana ovat Suomen Metsäkeskus, Lapin koulutuskeskus REDU, Oulun seudun ammattiopisto OSAO sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2020 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

 


 metko logot.jpg

  

 

 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Merja Laajanen
puh. 044 478 0204
merja.laajanen(at)lapinamk.fi 
 
Projektisuunnittelija
Anne Saloniemi
puh. 044 478 0265
anne.saloniemi(at)lapinamk.fi
 
Asiantuntijaopettaja
Mika Niemelä
puh. 040 482 2295
mika.niemela(at)redu.fi
 
Asiantuntijaopettaja
Juha Mikkola
puh. 040 760 3704
juha.mikkola(at)redu.fi