osaamme

OSAA - UUDISTU

Yhä useamman organisaation tärkeimmät menestyksen avaimet ovat niiden herkkyys
tunnistaa asiakkaidensa odotukset nyt ja tulevaisuudessa sekä kyky omaksua nopeasti uudet toimintatavat. On osattava kehittää uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin, ja joiden tarvetta asiakas ei itse ole välttämättä vielä havainnut. Henkilöstön osaaminen on keskeisin tekijä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Osaamisen lisäksi henkilöstön motivaatio ja siihen liittyvä työtyytyväisyys sekä työhyvinvointi
vaikuttavat keskeisesti inhimillisen arvonlisän syntyyn. Myös työyhteisön toimivuudella,
erityisesti ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on tärkeä osa näissä hyvän työsuorituksen
edellytyksissä.

Organisaation ja sen henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee perustua organisaation visioon, strategioihin ja niiden pohjalta määriteltyihin pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteisiin. Tärkeää on selvittää, minkälaista osaamista organisaatiolla ja sen henkilöstöllä tulee olla nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa, jotta organisaatio pystyy menestyksekkäästi saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Usein puhutaan tässä yhteydessä organisaation ydinosaamisesta. Tällä tarkoitetaan organisaatiolla olevaa sellaista osaamista, joka on toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää ja jota kilpailijoiden on vaikea kopioida.

Osaamme-hanke

Osamme-hankkeen (ESR) tavoitteena on kehittää johtamis- ja työkulttuureja sekä henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta parantavia osaamisen hallinnan ja osaamisen kehittämisen prosesseja ja työkaluja.

Hankkeen toiminta-aika: 1.10.2013-30.4.2015

Rahoitus: ESR, toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen.

Toteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Alla liitteenä on Osaamisen johtamisen käsikirja sekä Kehityskeskustelut -koonti.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK