Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Osaamisen kartoitus / Suomen kieli

Osaamisen kartoituksen vaiheessa asiakkaan kielitaito arvioidaan ja hänen kanssaan laaditaan alkukartoitukseen ja arviointiin perustuva suunnitelma suomen kielen oppimisen tavoitteista. Suomen kielen tukea asiakkaalle antavat suomen kielen opettajan lisäksi työvalmentaja ja muu henkilökunta. Tästä moniammatillisesta yhteistyöstä kerrotaan lisää täällä. Työelämälähtöisen suomen kielen opetuksen toteutus ja opetussisällöt on kuvattu täällä.

Asiakkaan osaamisen kartoittaminen orientaatiojaksolla

Asiakkaan suomen kielen osaamista kartoitetaan haastattelun ja kielitestien lisäksi käytännön työssä. Kielitaidon testaamisessa ja arvioinnissa on käytetty Opetushallituksen tuottamaa materiaalia. Arvioinnista kerrotaan lisää täällä.

Asiakas saa orientaatiojaksolla käyttöönsä työ- ja oppimisympäristön alkusanaston ja alan materiaalipaketin. Hänen kanssaan laaditaan alkukartoitukseen ja arviointiin perustuva suunnitelma suomen kielen oppimisen tavoitteista. Suunnitelma kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Asiakkaan ohjaaminen työ- ja oppimisympäristössä

Työ- ja oppimisympäristössä asiakasta ohjataan sanaston oppimisessa, vuorovaikutuksen ylläpitämisessä sekä työohjeiden ja työelämän pelisääntöjen ymmärtämisessä. Hänen kanssaan paneudutaan mahdollisten kieliesteiden poistamiseen esimerkiksi perehtymällä selkokielisiin työohjeisiin. Asiakas saa samalla myös tukea jokapäiväisessä suomen kielen käyttämisessä.

Asiakkaan ohjaaminen yksilöllisissä oppimistuokioissa

Asiakkaan etenemistä tuetaan ja seurataan yksilöllisissä oppimistuokioissa, joita suomen kielen opettaja järjestää asiakkaan tuen tarpeesta riippuen 1-2 tuntia viikossa. Oppimistuokioissa paneudutaan niihin yksilöllisiin haasteisiin, jotka ovat asiakkaan etenemisen kannalta ajankohtaisia. Myös työvalmentajan kanssa on yksilöllisiä oppimistuokioita, joissa vahvistetaan sanastoa suullisesti ja kirjallisesti.

Asiakasta ohjataan itsenäiseen suomen kielen opiskeluun muun muassa hankkeessa tuotetun materiaalin ja sähköisen oppimisympäristön avulla.

Ryhmämuotoinen opiskelu alkaa

Asiakkaat osallistuvat yhtenä päivänä viikossa ryhmämuotoiseen suomen kielen ja kulttuurin opetukseen. Ryhmämuotoisesta opetuksesta kerrotaan lisää Osaamisen vahvistaminen -osiossa.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png