Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Osaamisen kartoitus / Työvalmennus

Osaamisen kartoituksen vaiheessa työvalmentaja arvioi asiakkaan työelämätaitoja, työkykyä ja mahdollisia tuen tarpeita. Arviointi pohjautuu asiakkaan vahvuuksien ja olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen.

Työelämätaitojen arviointi

Työvalmentaja arvioi asiakkaan työelämätaitoja ja koulutukseen suuntaavien asiakkaiden opiskelu- ja oppimistaitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan oman kulttuurin vaikutus ja mahdolliset haasteet sopeutumisessa suomalaiseen työelämäkulttuuriin, esimerkiksi työaikojen noudattaminen.

Työvalmentaja oppii tunnistamaan asiakkaan osaamista ja mahdollisia kehittymisen paikkoja tarkkailemalla asiakkaan työskentelyn tapoja työ- ja oppimisympäristöissä. Jatkuva havainnointi ja havaintojen kirjaaminen on tärkeää kokonaisvaltaisen arvioinnin saamiseksi.

Työkyvyn ja osaamisen kartoitus

Työvalmentaja kartoittaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä ammatillista osaamista, jotta saadaan selville asiakkaan kyky selviytyä työnteosta avoimilla työmarkkinoilla.

Asiakkaan työkyvyn mahdolliset rajoitteet tulevat esille työ- ja oppimisympäristössä työskennellessä. Arviota tehdessä on kuitenkin keskeistä tunnistaa ja tunnustaa asiakkaan omat vahvuudet ja jo olemassa oleva osaaminen.

Tuen tarpeiden kartoitus

Asiakasta arvioidaan kokonaisvaltaisesti: orientaatiojaksoon kuuluvassa pedagogisessa kartoituksessa esiin tulleiden tuen tarpeiden lisäksi selvitetään asiakkaan muut mahdolliset tuen tarpeet.

Esimerkkejä tuen tarpeista

  • työtehtävien tekeminen (täsmävalmennus, tehostettu työvalmennus ja ohjaus)
  • suullisesti tai kirjallisesti annettujen työtehtävien ymmärtäminen (selkomateriaalien käyttäminen sekä ammattisanaston ja muun sanavaraston laajentaminen)
  • kognitiiviset taidot (oppiminen, muisti ym, joita arvioitu ja yritetty edesauttaa täsmävalmennuksella)
  • työelämätaidot (esim. myöhästymisiin puuttuminen, kulttuurierojen läpikäyminen, kannustaminen ja ohjaus suomalaisen työkulttuurin tapoihin)
  • opiskelutaidot (esim. oman oppimisen dokumentointi).

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png