Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Osaamisen vahvistaminen / Työhönvalmennus

Osaamisen vahvistamisen vaiheessa asiakkaan työelämätietous lisääntyy ja hän osallistuu työelämälähtöiseen ura- ja työnhakuvalmennukseen. Työhönvalmennus on sekä yksilö- että ryhmävalmennusta.  Työnhaun edetessä painopiste siirtyy ryhmävalmennuksesta yksilövalmennukseen. Lisätietoa työhönvalmennuksen osa-alueista löydät täältä.

Työelämätietous

Työelämätietouden aiheita ovat suomalainen työkulttuuri, eri toimialat, yleinen työelämätietous, paikalliset työmarkkinat ja sesonkityö. Lisäksi siihen sisältyy vierailuja työpaikoilla, rekrytointitapahtumissa, messuilla ym. Asiakkaan valmiudet toimia suomalaisessa työelämässä vahvistuvat.

Työelämälähtöinen uravalmennus

Työelämälähtöinen uravalmennus on asiakkaan omien vahvuuksien ja kiinnostustenkohteiden löytämisen tukemista. Omien tavoitteiden asettamisessa suhteutetaan omia kiinnostustenkohteita työelämän vaatimuksiin eli pyritään löytämään vastaus kysymyksiin mihin minä VOISIN ja HALUAISIN työllistyä. Tässä yksi tärkeä väline on asiakkaan CV:n laatiminen, sillä se konkretisoi ja auttaa asiakasta tunnistamaan laajasti omaa osaamistaan.

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennuksessa perehdytään työnhakuun Suomessa, piilotyöpaikkojen etsimiseen, työnhaussa tarvittaviin asiakirjoihin ja omien vahvuuksien esille tuomiseen. Lisäksi asiakasta valmennetaan työhaastatteluihin esimerkiksi harjoittelemalla yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin vastaamista ja haastattelutilanteessa toimimista.

Työnantajayhteistyö

Työnantajayhteistyössä kartoitetaan työnantajien tarpeita ja etsitään sopivia henkilöitä avoimien ja piilotyöpaikkojen täyttämiseksi.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png