Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli
Osaamisen vahvistaminen / Työvalmennus


Osaamisen vahvistamisen vaiheessa asiakas kehittää työ- ja työelämätaitojaan työvalmentajan ohjauksessa.

Tehostettu työvalmennus

  • Tuetaan asiakkaan oppimista havainnollistamalla, antamalla aikaa ja perehtymällä yhdessä työnteossa vastaantuleviin haasteisiin
  • Annetaan tukea työ- ja oppimisympäristön työvalmentajalle mikäli asiakas vaatii erityisen paljon ohjausta ja tukea
  • Mahdollistetaan asiakkaalle laaja-alaisempi oppiminen ja osaamisen vahvistaminen, jos työ- ja oppimisympäristössä ei ole tarpeeksi haasteellisia tehtäviä, tai jos työtehtävät eivät suoranaisesti vahvista asiakkaan tavoitteiden mukaisia taitoja
  • Annetaan asiakkaalle aikaa ja henkilökohtaista ohjausta hänen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti

Selkokieliset materiaalit ja niiden käyttö ohjauksessa

Jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus saada selkokielistä materiaalia osaamisen vahvistamisen tueksi. Selkokieliset materiaalit auttavat asiakasta säätiön työ- ja oppimisympäristöjen työtehtävien oppimisessa, toistuvien tehtävien muistamisessa ja suomen kielen taidon kehittämisessä.

Selkokielisiä materiaaleja ovat mm.

  • kuvakortit
  • videot
  • työohjeet
  • yksilöllisesti tuotetut ammattialakohtaiset materiaalit.

Täsmävalmennus ja ValPa (valmentava paja)

Asiakas voi saada täsmävalmennusta, jos hänellä on erityisen tuen tarve esimerkiksi riittämättömän suomen kielen taidon tai oppimisvaikeuden vuoksi. Täsmävalmennus on intensiivisempää kuin tehostettu työvalmennus.

Valmentava paja (ValPa) on yksilö- tai ryhmämuotoista valmennusta säätiön työ- ja oppimisympäristöjen ulkopuolella. ValPa-kokonaisuutta voidaan toteuttaa mm. siivoustyön, ATK-osaamisen, kirjanpidon, autoalan, puutyön sekä korttikoulutusten yhteydessä.

Yksi ValPan muoto on keskusteluryhmät, joiden tavoitteena on asiakkaiden kannustaminen ja motivoiminen suomen kielen käyttämiseen. Keskusteluryhmän vetäjänä toimii työvalmentaja. Keskusteluryhmissä iso osa keskustelun aiheista nousee asiakkaiden omista tarpeista ja mielenkiinnon kohteista. Näin asiakkaat voivat turvallisessa ympäristössä tuoda esille myös epäkohtia tai mieltään painavia asioita.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png

EU_ESR_FI_vertical_210.png

VipuvoimaaEU_2014_250.png

ely-keskus.png