Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

OSMA Toimintamalli Samanaikaisohjaus asiakkaan tukena

Samanaikaisohjauksella tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation ja usean asiantuntijan ohjaustoimenpiteistä muodostuvaa kokonaisuutta, jonka keskiössä on asiakkaiden yksilölliset ohjaus- ja tukitarpeet. Samanaikaisohjausta toteuttaa moniammatillinen työryhmä, jonka muodostavat säätiöiden yksilö-, työ- ja työhönvalmentajat sekä koulutusorganisaatiosta suomen kielen opettaja ja pedagoginen ohjaaja. Samanaikaisohjaus on kumppanuuteen ja luottamukseen perustuvaa tietosuojan huomioon ottavaa yhteistyötä.

Samanaikaisohjauksen periaatteet

 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
  • Kaikilla ohjaustyöhön osallistuvilla on tieto asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista
  • Säännöllinen raportointi ja havaintojen kirjaaminen varmistavat, että jokaisella osapuolella on ajantasainen tieto
 • Yhteinen keskustelu
  • Asiakkaan osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita tuodaan yhteiseen keskusteluun ja pohdintaan, jonka perusteella kaikki osapuolet ohjaavat asiakasta saman suuntaisesti kohti tavoitetta
 • Ajantasaisuus 
  •  Asiakkaan suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti
 • Joustavuus ja jatkuvuus
  • Käytännön ohjaustyössä voidaan ylittää asiantuntijuuden rajat; esim. valmentajat ohjaavat suomen kielen opinnoissa, kielen opettaja osallistuu työhönvalmennukseen
  • Ohjaustyössä ei pidetä tarkkaa rajaa asiakkaan prosessin eri vaiheiden välillä
  • Tieto siirtyy asiakkaan siirtyessä prosessin vaiheesta seuraavaan
 • Taloudellisuus
  • Vältetään päällekkäisyyksiä oppimistehtävissä ja ohjauksen sisällöissä   

Ohjaustyöhön sisältyy koko OSMA-prosessin ajan seuraavia teemoja:

 • työtaitojen vahvistaminen 
 • suomen kielen opetus
 • suomalaiseen työkulttuuriin ja työelämän pelisääntöihin perehdyttäminen
 •  uraohjaus
 • työnhakutaitojen vahvistuminen
 • työssä/opinnoissa selviytymisen arviointi.

Samanaikaisohjaukseen osallistuvat omalla asiantuntijuudellaan myös TE-toimiston virkailijat, maahanmuuttajasosiaalityön henkilökunta, oppilaitosten opettajat ja työnantajat. Samanaikaisohjauksesta hyötyvät asiakkaan lisäksi myös työryhmän jäsenet, koska asioita jakamalla jokaisen asiantuntijuus saa uusia näkökulmia ja vahvistuu.

Tiedonkulku

Säännölliset palaverit tukevat tiedonkulkua ja moniammatillisuuden hyödyntämistä:

 • Viikkopalaverit Moniammatillinen työryhmä tarkistaa asiakkaiden prosessien etenemistä
 • Orientaatiopalaverit  – Moniammatillinen työryhmä arvioi kartoitusvaiheen asiakkaiden valmiuksia ja jatkosuunnitelmaa
 • Suomi pajoilla -palaverit – Moniammatillinen työryhmä suunnittelee 1-2 viikon välein asiakkaan ohjauksen seuraavalle ajanjaksolle.
 • Työjärjestyksen laatiminen – Moniammatillinen työryhmä suunnittelee ja toteuttaa viikon ohjelman.

 posteri6.jpg

Avaa kuva isommaksi tästä.

Hankkeen toimijat


eduro.png   sakura.png         redu-vaaka_150.png