Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Parasta johtamista Pohjoinen


Hankeaika 12.12.2018 - 31.12.2020

Kohderyhmä: Oppilaitoksen johto

 

Tavoitteet 

Parasta johtamista Pohjoinen -hankkeessa parannetaan koulutuksen järjestäjien johtamiskykyä sekä kehitetään strategista ja operatiivista johtamista. Koulutuksen järjestäjien kokonaisjohtamisen kehittämisen taustalla on ammatillisen koulutuksen reformi. Kehitettävät uudet johtamisen toimintamallit ja työkalut palvelevat jo hankkeen aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Hankkeessa aikaansaadaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia sekä edistetään johtamisen toimintamallien avointa kehittämistä ja jakamista.

 

Teemat

Johtamisen kehittämisen tarkastelu neljän teeman kautta:

  1. Osaamisperusteisuuden johtamisen kehitätminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista
  2. Asiakkuuksien, työelämäkumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen
  3. Opiskelijakumppanuuksien johtaminen
  4. Tiedolla johtaminen


Toteuttajat

Opetushallituksen rahoittamassa ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Hengitysliitto ry Luovi, Kaustisen Evankelinen Opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos KAO, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu.

Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupungin Puhu johdolle 0.3. –hanke. Alueellisina hankkeina toimivat Johtamisella pedagogista hyvinvointia, Parasta johtamista Länsi, Parasta johtamista Itäinen, Parasta johtamista Pohjoinen ja Parasta johtamista Etelä -verkostot.

 

181404_oph_rahoittaa_200.png

  

Lisätietoja:

Lapin koulutuskeskus REDU
projektipäällikkö
Henna Poikajärvi 
puh. 040 485 8249
henna.poikajarvi(at)redu.fi