Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Parasta poroa -koulutushanke

Hanke on päättynyt - toteutusaika 1.8.2016 - 31.7.2019

Erityisosaamisena poro arktisessa ruoantuotannossa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU ja Paliskuntain yhdistys toteuttavat 1.8.2016 - 31.7.2019 Parasta poroa -koulutushankkeen, joka tarjoaa koulutusta lyhytkursseina poronhoitajille koko poronhoitoalueella. Hankkeen tarkoituksena on edistää poronhoitajien osaamista koko poronlihan elintarvikeketjun matkalla metsästä ja tunturista lautaselle. Lisäksi hankkeessa tehostetaan poron teurastuksen ja lihanleikkuun sivutuotteiden hyödyntämistä sekä tehdään hyvien toimintatapojen opas poroelintarvikeketjussa toimimiseen. Hanke on saanut rahoituksen Lapin ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 - 2020. Tukea on myönnetty 297 000 euroa ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 330 000 euroa. 

 

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on kehittää poronhoitajien poronlihan pienjalostustaitoja, edistää osaamista koko poronlihan elintarvikeketjun matkalla, edistää poroteurastuksen sivutuotteiden hyödyntämistä ja parantaa poronhoidon (peruselinkeinon ja paliskuntajärjestelmän) toimintaa järjestämällä monipulista koulutusta matalan kynnyksen menetelmällä.

Hankkeen tavoitteena on pitää Suomi Pohjoismaiden ykkösenä; pitää Suomi poronliha-alan kehittäjänä ja tiennäyttäjänä ja pitää sen porotalous kilpailukykyisenä. Porotaloudessa on opittu se, että on parempi pitää aloite omissa käsissä ja olla valmiina viemään itse kehitystä eteenpäin kuin odottaa muiden tekevän sen - ja usein tavoilla, jotka eivät sovi maahamme. Hankkeen avulla Suomi johtaa Pohjoismaiden porotaloutta pitämällä poronhoitajien monipuolisen osaamisen kehittämisellä huolta siitä, että poronomistajilla on merkittävä sananvalta elinkeinonsa asioihin mm. poronlihan hintaan. 

 

Tehtävät

Hankkeen tehtävänä on:

1. Tarjota koulutusta poronlihan leikkuu- ja jalostustyötä tekeville poronomistajille

2. Tehdä hyvien toimintatapojen malli poroelintarvikeketjussa toimimiseen

3. Tarjota koulutusta, jonka avulla tuetaan poronlihan tuotanto- ja paliskuntatehtävissä toimivien poronomistajien osaamista, minkä avulla pidetään yllä toimivaa lihanhuolto- ja paliskuntajärjestelmää

4. Aloittaa poroteurastuksen sivutuotteiden talteenoton ja hyödyntämisen osalta uusi aikakausi yhteistyössä lemmikkieläinteollisuuden kanssa

 

Suunnitteilla on laajasti erilaisia kursseja poronhoitajien tarpeisiin. Hankkeesta ja sen järjestämistä koulutuksista tiedotetaan säännöllisesti Poromies-lehdessä, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Paliskuntain yhdistyksen nettisivujen kautta sekä osin myös paikallislehdissä. Koulutuksista ja hankkeen muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös hankkeen Facebook-sivuilla: www.facebook.com/Parastaporoa ja osoitteessa www.parastaporoa.blogspot.com.

 

 ely-keskus.png

 

Maaseuturahasto.jpg  

Lisätietoja:

Maaren Angeli, osa-aikainen projektipäällikkö
puh. 040 768 9231 
maaren.angeli(at)paliskunnat.fi