Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

POLUT2.jpg

RAAKA-AINEITA POHJOISEN LUONNOSTA!

Pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehityshanke (POLUT) toimi ajalla 1.4.2011–31.12.2014. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Lapin ammattiopiston Metsäruusun toimipiste ja hankkeen rahoitti Lapin ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013.

Hankkeen tavoitteena oli pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehittäminen lappilaisten yhteistyökumppaneiden avustuksella: hankkeen tavoitteet olivat (1) kehittää pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotantomenetelmiä ja tuotantoedellytyksiä elinkeinolähtöisestä näkökulmasta, (2) kehittää Lapin ammattiopiston eri koulutusalojen opetusta luonnontuotteiden ja luonnontuotealan näkökulmasta ja (3) tukea lappilaisia toimijoita pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon aloittamisessa ja eteenpäin viemisessä. 

Toimenpiteinä hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiin pohjoisten luonnonraaka-aineiden viljelykokeiluja Lapin ammattiopiston Metsäruusun toimipisteen ja hankkeen yhteistyötahojen toimesta, laajennettiin Lapin ammattiopistolla jo olemassa olevia oppimis- ja opetusympäristöjä sekä opetussisältöjä luonnontuotealan näkökulmasta ja tuettiin Lapin luonnontuotealan kehittämistä ja kehittymistä yhteistyössä Lappi luo -työohjelman kanssa. 

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannosta ja tuotannon kehittämisestä kiinnostuneet toimijat: lappilaiset tuottajat ja viljelijät sekä lappilainen keruuverkosto, eri aloja kehittävät hankkeet ja hankkeiden toiminnassa mukava olevat, luonnontuotealan koulutuksesta vastaavat toimijat sekä pohjoisia luonnonraaka-aineita hyödyntävät yritykset ja muut toimijat.

Hankkeen tuloksena kehitettiin uusia ja uudistettiin vanhoja luonnonraaka-aineiden tuotantomenetelmiä Metsäruusun toimipisteen puutarhalla. Tuotannon kehittämistä toteutettiin myös hankkeen yhteistyötahojen toimesta eri puolilla Lappia ja Lapin rajojen ulkopuolellakin. Hankkeen tuloksena on Lappiin syntynyt kehittymässä oleva luonnonraaka-aineiden tuottajien verkosto, jossa viljelijöitä on useita, viljeltävät alat useita hehtaareita ja viljellyille raaka-aineille on ostavat jalostajat. Hankkeen toteutusaikana on hankkeen työntekijöiden toimesta tarjottu Lapissa luonnontuotealan koulutusta tarjoaville oppilaitoksille, erityisesti Lapin ammattiopiston opiskelijoille, pieniä paloja, ideoita ja ajatuksia luonnontuotealan eri ansaintamahdollisuuksista Lapissa. Hanke on tehnyt koko toteutusajan aktiivista tiedottamista luonnontuotealasta. Yhteistyötä on tehty laajasti ja onnistuneesti eri alojen toimijoiden kanssa. Hankkeen toimesta on Metsäruusun toimipisteeseen perustettu pohjoisia luonnonkasveja esittelevä Pohjoisten luonnonkasvien näytemaa ja Luonnonraaka-aineiden käsittelyasema luonnontuotealan toimijoiden käyttöön. 

POLUT.jpg

Tämän sivun lyhytosoite on www.lao.fi/polut.

Ajankohtaista

POLUT-hanke päättyy 31.12.2014.

 Hankkeen henkilöstö kiittää kuluneiden vuosien innovatiivisia  yhteistyökumppaneita!

Viimeisimmät kuulumiset voit lukea tästä: Päätöstiedote.

Koosteen kuluneiden vuosien toiminnasta voit lukea tästä: POLUT tiivistelmä.

Tässä tietorikkaimmat selvitykset, raportit ja opinnäytetyöt:

Luonnontuoteiden markkinointimahdollisuudet

Luonnontuotalan kehitystarpeet Lapissa

Lakkakäävän viljely

Nokkosen viljely kasvihuoneessa

Selvitys punontapajun käytöstä

POLUT posterit 

Hankkeen sähköisen loppuraportin ja muuta materiaalia voi tiedustella toimipistejohtaja Helena Ailungalta.

Lappi luo.jpg

lippu_ja_tunnuslause.jpg