Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Hankkeen esittely

Lapin matkailu- ja palvelualan muutokset edellyttää henkilöstöltä yhä enemmän monitaitoisuutta, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja oma-aloitteista kehittämisotetta. Yrittäjiltä puolestaan jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Näillä seikoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja tuottavuuteen yrityksissä.

Yritysten nykytilan ja tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseksi tarkemmin, on Polut pohjoisen kasvuun –hanke hyödyntänyt viime vuosina tehtyjä 150 yrityksen C&Q osaamiskartoitusta sekä alkanut kartoittaa 30 uutta yritystä Lapin matkailukeskuksista.

Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä –hankkeen päätavoitteet nousevat juuri aiemmin tehdyistä osaamiskartoituksista. Päätavoitteena on kannustaa ja auttaa palvelu- ja matkailualan yrityksiä löytämään oikeat ja toimivat keinot kehittää omaa yritystoimintaansa, löytää uusia keinoja henkilöstön sitouttamiseen, inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen yritystoiminnassaan. Tähän päätavoitteeseen pyritään neljällä osatavoitteella:

  1. Henkilöstön osaamisen todentaminen sekä henkilöstön kehittäminen huomioiden toimenpiteissä osallistamisen ja sitouttamisen vahvistamisen.
     
  2. Työhyvinvoinnin parantaminen
     
  3. Talous- ja liiketoimintaosaaminen kehittäminen
     
  4. Johtamisen ja esimiestyön laadun kehittäminen

Hankkeen aikana luodaan lappilaisille matkailu- ja matkailuyrityksille kokonaisvaltainen osaamisenkehittämisen malli.

Konseptin tiivistelmä.jpg

Kehittämisaskeleet -konseptin tiivistelmä


Hankkeen perustiedot:

Hankeaika 1.3.2016 - 31.7.2019
Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Hankkeen budjetti: 580 000 €
Hankkeen ohessa toteutetaan yhteishankintakoulutusta toteuttava rinnakkaishanke, jota hallinnoi Lapin Ely-keskus. Rinnakkaishankkeen budjetti on 360 000 €.
 

Ohjausryhmä:

Susanna Jänkälä, Lapin ely-keskus
Minna Uusihanni, Lapin ely-keskus
Tarja Manninen, Inari-Saariselkä Matkailu Oy
Asta Hakso, Kolarin kunta
Veli-Matti Hettula, Kideve
Jari Polvi, Kemijärven kaupunki
Markku Mäkitalo, Immel mökit
Tomi Sipola, Kemin Matkailu Oy
Tommi Hinno/Salla-Mari Koistinen, Ranuan seudun Matkailu Oy/Ranuan kunta
Mervi Nikander, Lapin liitto
Kari Rekilä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU
Jarmo Saariniemi, Ammattiopisto Lappia

 

Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen tarkoituksena on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Ohjausryhmä ei kuitenkaan vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan vastuu on tuensaajalla. Tarkoituksena on, että hankkeen johtamisen tukena on mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus läheltä käytännön toimintaa. Ohjausryhmä kokoontuu noin 2-4 kertaa vuodessa.

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

LogoEly-fi_FI-w.png

 

 

redu-vaaka300.png