Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Proto Design II Hanke

Hankkeen toteuttamisaika 1.4.2011 - 31.12.2013

Projektin tuloksena syntyy toimiva tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiolaboratorioverkosto toimintakuvauksineen. Olemassa olevat laboratoriot ja oppimisympäristöt kehittyvät innovaatiotoiminnan osalta. Tämä parantaa mahdollisuuksia laadukkaaseen innovaatioyhteistyöhön sekä tuottaa uusia innovatiivisia osaajia pk-yritysten käyttöön.

Projektissa on mukana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto ja Lapin yliopisto.

Päätoteuttaja: Lapin ammattiopisto

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tarmo Aittaniemi
puh. 020 798 4158
+358400 726 219
tarmo.aittaniemi@redu.fi

redu.fi/protodesign

protodesign.fi

Lataa tästä protodesign_esite.pdf