Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

PUHVI - Puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt

Hankkeen toteuttamisaika 1.8.2014 - 31.12.2015

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä vahvistaa alan koulutuksen ja työelämän yhteensopivuutta.

 • Hankkeessa rakennetaan puhdistuspalvelualan erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia toiminnallisia oppimisympäristöjä, jotka vastaavat todellisia työelämän tilanteita.
 • Oppimisympäristöt soveltuvat hyvin myös käytettäväksi erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajille.
 • Tavoitteena on myös puhdistuspalvelualan tutkintoihin valmistavan koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan yhä paremmin työelämän tarpeita ja toimintoja.
 • Hankkeeseen osallistuvien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen tulee kehittymään ja taidot siirtyvät osaksi päivittäistä osaamista ja opetuksen suunnittelua.

 

Hankkeen kohderyhmä

 • Puhdistuspalvelualan opiskelijat ja tutkinnon suorittajat
 • Puhdistuspalvelualan työnantajat, työpaikkaohjaajat ja työntekijät
 • Hankeverkoston oppilaitokset

 

Hankkeen toiminta

Hanke on viiden oppilaitoksen muodostaman verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan aikuisopisto.

Hankkeen toiminnallisia tavoitteita ovat:

 • Hankkeessa tuotetun materiaalin avulla opiskellaan ja harjoitellaan erilaisia työskentelytapoja todellisia työelämätilanteita vastaavissa ympäristöissä ja työtehtävissä.
 • Koulutuksen sisältöjen kehittämisen avulla yhdenmukaistetaan oppilaitoksien opetusta ja työpaikkojen perehdytystä.
 • Valtakunnallinen, laadukas, monipuolinen ja tasavertainen materiaali valmistaa tutkinnon suorittamiseen ja ammatilliseen kasvuun.
 • Mielekäs virtuaalinen oppimisympäristö aikuisille.

 

Puhdistuspalvelujen opettaja Sari Ylitolva
Lapin matkailuopisto
Jokiväylä 9
96300 Rovaniemi
puh. 020 798 4646
sari.ylitolva(at)redu.fi

Tutustu hankkeessa toteutettuun virtuaaliseen oppimismateriaaliin täällä:
www.puhvi.info