Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa -hanke

Hankeaika 1.10.2018 - 30.6.2020 

Hankeverkostoa koordinoi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Kumppaneina toimivat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Lappia-Koulutus Oy, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin Ammattikorkeakoulu, Pohjantähti-Opisto, Peräpohjolan Opisto, Rovala-Opisto, Tornion työvoimalasäätiö, Meriva ja Eduro-säätiö.

Lapin alueellista yhteistyötä tiivistämällä hanke tarjoaa maahanmuuttajille yhdenmukaista, erityistä ja moniammatillista tukea koulutuspolun eri vaiheissa opiskelupolun sujuvuuden lisäämiseksi.

Oppilaitoksista, opistoista ja säätiöistä koostuvan verkoston päätavoitteina ovat:

  1. Koulutuspolkujen nopeuttaminen ja tukeminen sekä kotoutumista edistävien toimien kehittäminen sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen. Sujuvien polkujen takaamiseksi tarvitaan oikea-aikaisia tukitoimia kotoutumiskoulutuksesta aina korkeakouluun ja työllistymiseen saakka.
  2. Suomen kielen ja YTO-aineiden opetuksen, kielitietoisen oppimisen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen. Ohjausta ja opetusta lisäämällä polun eri vaiheissa eri oppimisympäristöissä ja toimijoiden tuella vahvistetaan kohderyhmän kieli-, luku- ja kirjoitustaitoa.
  3. Osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja henkilökohtaistamisprosessin kehittäminen ja ohjaaminen soveltuviin koulutuksiin. Väyläopintojen kehittäminen yhteistyössä.

SUJUVA "maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa" -hanke on suunniteltu REDUn osalta OSMAn kokemusten pohjalta.

 

Sujuva-logopalkki.jpg
 

  

 

 

 

REDUn toimijat hankkeessa:

S2-opettaja
Kaija Kinnunen

kaija.kinnunen(at)redu.fi

S2-opettaja
Leena Vainiokangas
leena.vainiokangas(at)redu.fi

Valma-opettaja
Minna Ylinampa
minna.ylinampa(at)redu.fi