Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

 Lapin liitto OTC_Santasport_allekirjoitus_lapinakyva.png    REDU-logo-vaaka-plain-www.png

Uusi normaali Urheilu- ja liikuntapalveluiden toimintaympäristöissä – turvallisuuden palvelumuotoiluratkaisut -hanke

Hankeaika: 1.1.2021-31.6.2021
Rahoittaja: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman AKKE-rahoitus, Lapin Liitto
Kokonaisrahoitus: 59 200 €
Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha (AKKE) -rahoitus: 47 360 €
Toteuttajat: Santasport Lapin urheiluopisto

Tarve Uusi normaali toimintamallille urheilu- ja liikuntatilojen toimintaympäristössä järjestettäville liikunnan ja urheilun päivittäispalveluille ja tapahtumille on syntynyt koronapandemian seurauksena. Koronarajoitusten ja julkisten liikuntatilojen sulkemisen myötä monet sisäurheilu- ja liikuntalajit ja palvelun tarjoajat sekä asiakkaat ovat olleet vaikeuksissa ja liikunta-alan ammatin harjoittaminen sekä harrastaminen on ollut lähes mahdotonta sulkutilan aikana.

 

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on luoda yksiin kansiin puristettu viranomaisten hyväksymä Uusi normaali toimintamalli, jossa on esitetty ratkaisut ja mallit, miten urheilun- ja liikunnan päivittäispalvelut ja tapahtumat voidaan toteuttaa turvallisessa toimintaympäristössä. Uusi normaali toimintamallissa kuvataan ja parannetaan urheilun- ja liikunnan päivittäispalveluiden ja tapahtumien kokonaisvaltaista turvallisuutta palvelumuotoilun keinoin. Toimintamallin tarkoitus on turvata alan kehittyminen, kasvu ja työllisyys poikkeusolosuhteista huolimatta.

 

Toimenpiteet

Uusi normaali toimintamalli toteutetaan turvallisuus lähtöisellä palvelumuotoilulla, jonka avulla mahdollisestaan urheilu- ja liikuntapalveluiden sopeutuminen koronan tai jonkun muun vastaavan poikkeus olot aiheuttamaan tilanteeseen. Työpajatyöskentelyyn kootaan operatiivisesta toiminnasta vastaavat työntekijät ja toimijat sekä säädöksistä määräävät eri viranomaiset, jonka pohjalta luodaan liikunta- ja urheilutoimintaympäristöihin soveltuva toimintaohjeisto. Toimintaohjeisto testataan ja viedään kohti käytäntöä toteuttamalla kolme erilaista pilotointikokeilua urheilun ja liikunnan päivittäispalveluissa sekä -tapahtumissa.

Hankkeen lopputuotos, Uusi normaali toimintamalli, soveltuu käytettäväksi kaikkialle Suomeen julkisiin tai yksityisiin liikuntapalveluihin ja tiloihin. Hanke edistää koronaviruspandemian alueen liikunta elinkeinon kehitykselle aiheuttamista haitoista toipumista.

 

Lisätietoja

Kehityspäällikkö, asiantuntija
Heikki Keskitalo
heikki.keskitalo@santasport.fi
0407379059

Projektipäällikkö
Krista Skantz
krista.skantz@santasport.fi
0401408366