Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Työvoimapooli

Lappilaiset työnantajat kamppailevat edelleen työvoiman saatavuudesta. Osaavan työvoiman rekrytoimisesta on tullut jopa yritysten kasvun este, eikä helpotusta ole näkyvillä. Työvoiman kohtaantohaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaisia innovatiivisia avauksia. Lapin koulutuskeskus Redu kumppaneinaan Eduro-, Saura- ja Seita-säätiöt ratkaisevat näitä haasteita yhteisessä kehittämishankkeessa. Osaamista työvoimapoolista -hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteistyömalli työelämän vaatimusten ja työvoiman osaamistarpeiden kohtaamiseksi. Mallin avulla turvataan työntekijöiden ammattitaito myös tulevaisuudessa.

Työvoimapoolissa työttömät työnhakijat, työelämän ulkopuolella olevat ja opiskelijat saavat kehittää ja päivittää osaamistaan vastaamaan paremmin työnantajien tarpeita. Työelämässä tapahtuneet muutokset esimerkiksi kansainvälistymisen ja digitalisaation myötä vaikuttavat siihen, että osaamista täytyy päivittää ja lisätä jatkuvasti. Kehittämishanke kytkeytyy vahvasti ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteisiin. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on huomioida opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen yksilöllisemmin ja laajemmin.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisesti hankkeessa mahdollisestaan asiakkaille joustavat ja nopeat opintopolut. Työvoimapoolissa asiakkaille räätälöidään henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma pohjautuu aiemmin hankittuun osaamiseen ja työnantajien tarpeisiin. Olennaista on se, että osaamista lisätään sen verran, että se edistää työllistymistä. Opiskelu voidaan toteuttaa joustavasti eri mahdollisuuksia hyödyntäen, esimerkiksi koulutussopimuksen, oppisopimuksen, lyhyt- ja korttikoulutusten, työvoimakoulutuksen tai työpajaopiskelun avulla.

Yhteistyömallissa syvennetään myös opettajien ja säätiön valmentajien yhteistyötä. Uudenlaisen yhteistyön avulla voidaan tukea paremmin esimerkiksi opiskelijoiden opintojen etenemistä, valmistumista ja siirtymistä työelämään.

Hankkeen toteuttajat ovat Lapin koulutuskeskus Redu, Eduro-säätiö, Saura-säätiö ja Seita-säätiö. Hankkeen kesto on 1.8.2018-31.12.2020 ja sen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/ESR. 

eduro.png   sakura.png   Seita Säätiö  redu-vaaka_150.png