Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Yhteistyöllä kasvua Lapin yrityksiin -hanke

 Hankkeen tausta:

Lapin vahvuuksien hyödyntäminen kestävällä tavalla on suuri tulevaisuuden haaste. Lapin tahtotilana on Lapin säilyttäminen asuttuna turvaamalla hyvä elämänlaatu ja kilpailukyinen yritystoiminta ammattitaitoisella henkilöstöllä.

Lappi on riippuvainen alueen kyvystä vastata niin arktisen alueen kuin myös globaalin maailman kysyntään. Meidän keskeisten elinkeinojemme yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joilla muutosten vauhti on nopeaa. Lapin keskeisiä ja kasvavia toimialoja ovat metsä-, matkailu-, metalli-, kaivos- ja luonnontuotealat. Matkailun kasvun imussa myös palvelusektori on kasvavia toimialoja. Kasvavien toimialojen kasvu vaatii menestyäkseen kansainvälisessä markkinakentässä ammatillista ja osaavaa työvoimaa. Viimeisempien julkaistujen Lapin pk-yritysbarometrien mukaan peräti 54 % yrityksistä katsoo, että kasvun esteenä on ammattitaitoisen työvoiman saanti.

Tulevaisuuden keskeisiä haasteita kasvuyritysten osalta Lapissa ovat siis osaavan henkilöstön saaminen ja henkilöstön kehittäminen vastaamaan työelämän muutoksiin.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on yhdessä yritysasiakkaiden kanssa kehittää menetelmiä ja toimintatapoja miten kuntayhtymän työelämäpalvelut voidaan rakentaa kiinteäksi osaksi asiakasyrityksen osaamisen kehittämisstrategiaa.

Hankkeen toteutus:

Hanke toteutetaan haastattelemalla Lapin keskeisten kasvutoimialojen yritysten edustajia siitä, minkälaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluluja yritykset kasvunsa turvaamiseksi odottavat. Haastattelujen perusteella rakennetaan palveluprosessimalli, jota pilotoidaan 3-5 yrityksessä. Hankkeen lopputuotoksena kuntayhtymän henkilöstölle luodaan toimintaohjeistus/käsikirja asiakaslähtöiseen asiakasyritysten henkilöstön kehittämiseen.


Hankkeen perustiedot:

01.09.2017-31.08.2018
Hankekoodi: S21085
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

 

|Lisätietoa |

Yhteystiedot

Yrityskehittäjä
Kari Rekilä
Puh 020 798 4193

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@redu.fi

Postiosoite:
Lapin koulutuskeskus REDU
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi

Hankkeen verkkosivut: redu.fi/yhteistyolla

Euroopan Sosiaalirahasto

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png