Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Yrittäjyyskoulutuksien ja -palveluiden kehittäminen

Lapin koulutuskeskus REDU (aikaisemmin Lapin ammattiopisto) kehitti noin kymmenen vuotta sitten Yrittäjyyskoulun toimintamallin (ESR), joka on toiminut laadukkaana esimerkkinä yrittäjyyskasvatuksen ja –koulutuksen kentällä. Toimintamallin on aika uudistua ja kehittyä vastaamaan tämän päivän yrittäjyyspalveluiden tarvetta. Koulumaisen toimintamallin tilalle on tarve rakentaa asiakaskeskeisempi digitalisaatiota hyödyntävä asiantuntijapalveluiden konsepti (koulutus- ja palvelumalli).

Toteuttajat

Yrittäjyyskoulutuksien ja –palveluiden kehittäminen hankkeen toteuttajana on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019-31.12.2020.

Hankkeen budjetti on 279 426€. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikennne- ja ympäristökeskus. Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU).

Hankkeen tuloksena

Yrittäjyyskoulutuksien ja –palveluiden kehittämishankeen palvelumallin tavoitteena on tarjota apua ja tukea oikea aikaisesti, kohdennetusti ja joustavasti hyödyntäen digitalisaation monimuotoisesti. Tavoitteena on, että tuleva koulutus- ja palvelumalli tunnetaan mikroyrittäjille ja ammatinharjoittajille tukea tarjoavana konseptina, jonka palveluiden piiriin yrittäjyyttä suunnittelevat osaavat hakeutua ja jonne yrittäjyyttä edistävät organisaatiotahot (kehitysyhtiöt, TE-toimisto ym.) osaavat ohjata palvelusta hyötyviä henkilöitä.

Palvelumallin rakentamisen rinnalle hankitaan opettajille lisäkoulutusta, joka tukee palveluiden laadukasta tuottamista ja vahvistaa palvelutarjontaa. Henkilöstön lisäkoulutus kilpailutetaan keväällä 2019 ja koulutus toteutetaan syksyllä 2019. Koulutuskeskus Redun henkilöstöä osallistuu koulutuksiin liittyvän osaamisen kehittämisen lisäksi myös hankkeen kehittämistyöhön ja palvelumallin kehittämiseen. Syvemmin projektin kehittämistyössä on projektipäällikön lisäksi viisi asiantuntijaopettajaa, jotka osallistuvat hankkeessa järjestettyihin kehittämispäiviin, joita fasilitoi ulkopuolinen konsultti. Näiden päivien avulla ohjataan yrittäjyyskoulutuksien ja –palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja testausta.

Yrittäjyyskoulutuksien ja –palveluiden kehittämishankkeessa palvelumalli lanseerataan vuoden 2020 alussa ja vuoden aikana mallin toimivuutta pilotoidaan, arvioidaan ja kehitetään. Tavoitteena on, että pilotointivaiheessa palveluita käyttää 50 henkilöä. Pilottivaiheessa palvelut on kuvattu ja palvelujen kokonaisuus määritelty. Asiakkaiden tarpeet ja asiakasryhmät sekä niille kohdennetut palvelut kirjataan matriisimalliin.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Juho Tahkola
puh. 040 836 7104
juho.tahkola(at)redu.fi