Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Yrittäjyyspalvelut

REDUn Yrittäjyyspalvelut on palvelu yrittäjyydestä kiinnostuneille tai yrittäjinä toimiville henkilöille. Yrittäjyyspalveluiden tavoitteena on tarjota apua ja tukea yrittäjyysosaamisen kehittämiseen oikea aikaisesti, kohdennetusti ja joustavasti hyödyntäen digitalisaatiota.

Yrittäjyysopinnot


REDUn yrittäjyysopinnot muodostavat ammatillista tutkintoa suorittaville polun yrittäjyyteen. Jos perheessäsi on yritystoimintaa tai olet kiinnostunut yrittäjyydestä, on valintasi silloin yrittäjyysopinnot. Perustutkinnon suorittaja voi valita valinnaisista yrittäjyyden tutkinnon osista Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) ja Yrityksessä toimiminen (15 osp). Yritystoiminnan suunnittelun voivat valita sekä perustutkinnon että ammattitutkinnon opiskelijat. Myös työelämässä ja työttömänä olevat voivat valita REDUn koulutuskalenterin kautta Yrititystoiminnan suunnittelun tutkinnon osan.

Lisätietoa yrittäjyysopinnoista

Yrittäjyysvihko


Perustutkinnon opiskelijoille on kehitetty ja digitalisoitu yrittäjyyskoulutuksia, jotka palvelevat ja vastaavat entistä paremmin nykyistä elinkeinoelämää. Kaikille perustutkinnon opiskelijoille pakolliseen Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp) osioon on kehitetty uusi yrittäjyysvihko, joka löytyy myös digivihkona.
Yrittäjyyteen innostava ja hauska yrittäjyyspeli on Yrittäjyyspalveluiden toinen opiskelutyökalu, joka on kehitetty Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tutkinnon osan osaksi. Yrittäjyyspeli löytyy omalta alasivulta, ja on REDUn opiskelijoiden pelattavissa.

Vertaistukitiimi


Yritystoiminnan suunnittelu tutkinnon osa suoritetaan etäopiskeluna ja sen tukena toimii REDUn Yrittäjyyspalveluiden vertaistukitiimi, joka koostuu REDUn entisistä yrittäjyysopiskelijoista. Vertaistukitiimin tarkoituksena on antaa vertaistukea ja neuvoja yrittäjyysopiskelijoille itse yrittäjyysopinnoista, mutta myös yrittäjyydestä. Vertaistukitiimin tuki opiskelijoille on reaaliaikaista ja nopeasti tavoitettavissa.

Yrittäjän oppisopimuskoulutukset


Yrittäjille tarkoitettu Yrittäjän ammattitutkintoa on kehitetty ja digitalisoitu ja sen koulutusmateriaalit sisältävät yrittäjille työkaluja oman yritystoiminnan kehittämiseen. Näitä työkaluja ovat muun muassa tuotteistamiseen liittyvä sähköinen työkirja sekä taloudenhallinnan laskelmapohjat. Yrittäjän ammattitutkinnossa yrittäjän tukena toimii oma mentori, joka opastaa ja neuvoo yrittäjää oman yritystoiminnan kehittämisessä. Mentorit ovat koulutettuja ja kokeneita elinkeinoelämän konsultteja.

Lisätietoa yrittäjille suunnatuista oppisopimuskoulutuksista

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Juho Tahkola
puh. 040 836 7104
juho.tahkola(at)redu.fi