Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 1.4.2019 - 30.6.2019

100 polkua kotoutumiseen - OSMA-hankkeen päätösseminaari

79 maahanmuuttajien kotoutumisesta kiinnostunutta henkilöä kokoontui 19.3.2019 Rovaniemellä OSMA-hankkeen päätösseminaariin kuulemaan hankkeen tuloksia ja muita ajankohtaisia asioita kotouttamiseen liittyen.

Koulutuskuntayhtymä REDUn, Eduro-säätiön ja Saura-säätiön yhteinen kehittämishanke käynnistyi syksyllä 2016. Työpainotteisen kotouttamismallin kehittämisellä tavoiteltiin nopeaa ja tehokasta kotoutumista tilanteessa, jossa maahanmuuttajien määrä oli lyhyellä aikavälillä huomattavasti lisääntynyt myös Lapissa.

Kahden ja puolen vuoden aikana yli 100 oleskeluluvan saanutta maahanmuuttajaa on saanut monialaista valmennusta työhön tai koulutukseen pääsyn edistämiseksi. Valmennukseen on sisältynyt suomen kielen sekä työelämä- ja työtaitojen osaamisen kartoitusta, vahvistusta ja arviointia säätiöiden työ- ja oppimisympäristöissä, työpaikoilla ja oppilaitoksessa.

 

Kuva 1 A_www.jpg

OSMA-hankkeessa suomen kieltä opiskelevan Tamas Dioszegin ja musiikkiopiston lehtori Maria Ala-Hannulan musiikkiesitys johdatti osallistujat seminaari-iltapäivän tunnelmiin. Tilaisuus järjestettiin tasa-arvon päivänä ja se oli osa Rovaniemen rasisminvastaisen viikon ohjelmakokonaisuutta.

 

Kuva 1 B_www.jpg

Ohjausryhmässä Arktisia maahanmuuttajien edustajana toimiva Nafisa Yeasmin toimi seminaarin puheenjohtajana.

 

Kuva 2_www.jpg

Koulutuskuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti korosti avauspuheenvuorossaan kielen oppimisen merkitystä kotoutumisessa. Kielen oppii nopeasti olemalla välittömässä vuorovaikutuksessa kantaväestön kanssa.

  

Yli puolet OSMA-hankkeen palvelussa olleista maahanmuuttajista on edennyt koulutukseen tai työhön; osa muutamassa kuukaudessa. Esille on tullut myös se, että osa maahanmuuttajista tarvitsee pitkäkestoista tukea, kannustusta ja vierellä kulkemista. Asiakkailta ja yhteistyö-kumppaneilta saadun palautteen perusteella yksilölliset, joustavat opintopolut ja niitä tukemaan kehitetty monialainen, organisaatiorajat ylittävä ohjauksen samanaikaismalli ovat käyttökelpoisia ja OSMA-toimintamallin saamista osaksi kotouttamispalveluja viimeistellään.

 

Kuva 3_www.jpg

Yksilövalmentajat Elina Ylianttila Eduro-säätiöltä ja Mikko Kellokumpu Saura-säätiöltä kertoivat esityksessään esimerkkejä asiakkaiden yksilöllisistä poluista, joiden pohjalta työpainotteinen OSMA-kotouttamismalli on kehitetty.

 

Kuva 4_www.jpg

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen toi esille kotouttamisen kehityssuuntia. Kotoutumista koskeva lainsäädäntö on uudistumassa ja päätökset ovat siirtyneet seuraavalle hallituskaudelle.

 

Kuva 5_www.jpg

Jani Toivolan puheenvuoro kohtaamisen merkityksestä asiakastyössä teki kuulijoihin vahvan vaikutuksen.

 

Kuva 6_www.jpg

Seminaarin päätössanoissa projektipäällikkö Hellevi Tervo kiteytti kotouttamisen kolme merkityksellistä ulottuvuutta: yksilölliset polut, organisaatiorajat ylittävä yhdessä tekeminen sekä toimiva verkostoyhteistyö.

 

Kuva 7_www.jpg

Seminaarin lopuksi hanketoimijat ja osa yhteistyökumppaneista kokoontui yhteiskuvaan. Kuvan taustana on yksi kuudesta OSMA-toimintamallia kuvaavasta posterista, jotka tuovat havainnollisesti esille kehittämistyön laajuuden ja sisällön.

Kirjoittanut Hellevi Tervo
Julkaistu    1.4.2019

 

Takaisin tiedotearkistoon>