Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 31.8.2017 - 30.9.2017

Aitiopaikalle varastoalalle!

Varastoalan työ ei yleensä suoranaisesti näy asiakkaalle. Se vaikuttaa kuitenkin merkittävällä tavalla yrityksen toimintaan, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja ennen kaikkea asiakastyytyväisyyteen. Kouluttaja Sami Niskala kertoo alan työstä ja syyskuussa alkavista varastoalan oppisopimuskoulutuksista.

DSC06295_web.jpg

Lapin oppisopimuskeskuksessa on alkamassa varastoalan oppisopimuskoulutuksia Rovaniemellä. Koulutukset sopivat varastoissa ja terminaaleissa jo työskenteleville henkilöille tai alalle tuleville. Vaihtoehtoina on logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja –koulutus tai varastoalan ammattitutkinto jo kauemmin alalla työskennelleille.

Perustutkinnon tarkoitus on kouluttaa yrityksiin monityötaitoisia varastonhoitajia. Koulutus sopii varastoissa ja terminaaleissa työskenteleville henkilöille, joilla ei vielä ole monipuolista varastotyökokemusta tai jotka haluavat osoittaa oman ammattitaitonsa ja saada siitä tutkintotodistuksen.

Varastoalan ammattitutkinto taas sopii henkilöille, joilla on jo enemmän kokemusta alalta. Tutkinnon avulla osaaminen laajenee ja koulutus antaa valmiudet varastoalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Ammattitutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi vuoroesimiehenä, tiimiesimiehenä tai ajojärjestelijänä.

- Varastonhoitajan ominaisuuksia ovat säntillisyys, reagointikyky ja monityötaito, kouluttaja Sami Niskala TTS Työtehoseurasta luettelee.

- Varastoalalla virheet voivat olla ison mittaluokan virheitä, joten työntekijän tulee olla tarkka ja täsmällinen.

 

sami_niskanen_web.jpg

Sami Niskala TTS Työtehoseurasta esitteli alkavia varastoalan oppisopimuskouluksia Lapin oppisopimuskeskuksella. 

 

Koulutus räätälöidään henkilökohtaisesti jokaiselle suorittajalle. Koulutuksiin sisältyy lähipäiviä, joista käydään vain tarvittavat oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Lähiopetuspäivät valitaan yhdessä työnantajan kanssa sen mukaan, mitä opiskelija omaan työhönsä ja tutkinnon suorittamiseen tarvitsee.

- Jokaiseen lähipäiväjaksoon on sisällytetty vierailu jossain varastossa. Vierailukohteet on valittu siten, että kukin kohde edustaa hieman erilaista varastointia. Vierailujen aikana käydään esimerkiksi kaivoksella, elintarvikealan ja rakennusalan varastolla.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oltava alan työpaikka koulutuksen alkaessa. Koulutus kehittää opiskelijaa mutta myös työpaikkaohjaaja kehittyy usein opiskelijan mukana koulutuksen aikana.

- Alalle tarvitaan uutta työvoimaa, mutta tarvetta on myös alalla jo työskentelevien pätevöitymiselle, Sami Niskala kertoo.

Varastoalan työt tulevat jatkossa vaativammiksi ja monipuolisemmiksi, jolloin myös alan koulutustarve tulee lisääntymään. Teknologiaa tulee alalle koko ajan enemmän, mutta samalla myös ammattilaiselta vaaditaan enemmän. Tutkintoja on uudistettu jotta ne vastaisivat paremmin tähän päivään ja tulevaisuuteen. Lainsäädännön ja vastuiden tunteminen on tärkeää alan ammattilaiselle, jolla yleensä on vastuullaan kalliita välineitä ja tavaroita.

- Hyvällä tai huonolla varastoinnilla vaikutetaan koko yrityksen toiminnan kannattavuuteen ja tehokkuuteen merkittävästi. Varasto vaikuttaa koko logistiikkaketjuun ja asiakastyytyväisyyteen. Usein varastotyöntekijä on yrityksen kilpailuedun tuottaja ja tärkein asiakaspalvelija.

- Hyvin hoidettu tuotantovarasto taas varmistaa tuotannon tehokkuuden. Yhden ihmisen työ varastossa voi vaikuttaa kymmenien ihmisten työhön tuotantolinjalla ja sitä kautta koko yrityksen tehokkuuteen ja toimitusvarmuuteen, Sami Niskala tiivistää.

 

 

DSC06289_web.jpg

 

Lisätietoa alkavista varastoalan oppisopimuskoulutuksista saat liitteenä olevista esitteistä sekä:
Lapin oppisopimuskeskus, Jorma Raappana, puh. 040 721 8903, jorma.raappana(at)redu.fi
TTS, Sami Niskala, puh. 050 387 9521, sami.niskala(at)tts.fiKirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    31.8.2017

 

Takaisin tiedotearkistoon>